Στην ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες σχετικά με...

α) το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (την οργάνωση των τμημάτων, τους υπευθύνους και τρόπους επικοινωνίας μαζί τους) κ.λπ..
β) τη Διοίκηση του Υπουργείου καθώς και τα βιογραφικά των Υπουργού και Υφυπουργού, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου.


Συνοπτικό Οργανόγραμμα Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
Βιογραφικό Υπουργού
Βιογραφικό Αναπληρωτή Υπουργού
Βιογραφικό Γενικού Γραμματέα