Στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψήφιων προμηθευτών στις προμήθειες του δημοσίου τομέα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προχώρησε στη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας προκειμένου να φέρει σε επαφή όσον το δυνατόν περισσότερες εταιρείες ώστε μέσω μιας σταθερής και δυναμικής συνεργασίας να είναι σε θέση να προσφέρουν προϊόντα καινοτόμα και ανταγωνιστικά με απώτερο σκοπό τη διττή ωφέλεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ιστοσελίδα αυτή έχει ως βασικό στόχο της τη διευκόλυνση μεγάλων επιχειρήσεων στην αναζήτηση υπεργοληπτών (υποκατασκευαστών) ή προμηθευτών αλλά και τη διευκόλυνση ΜΜΕ στην αναζήτηση επιχειρήσεων με συναφή τεχνογνωσία, εξοπλισμό ή προϊόντα, για τη δημιουργία στρατηγικών συνασπισμών και την παρουσίαση κοινών προτάσεων προσφορών για την από κοινού συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Σας επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόντα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις διαδικασίες αυτές.

EΟΜΜΕΧ - ΣΒΥΛ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Φόρμα Εγγραφής
Σχέδιο Υπεργολαβικού Συμβολαίου μεταξύ Ελληνικών Επιχειρήσεων
Σχέδιο Υπεργολαβικού Συμβολαίου μεταξύ Ελληνικής και Ξένης Επιχείρησης