Τιμές Καυσίμων (Δ.Ε.Π.) που ισχύουν την Παρασκευή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11/05
ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Δ.Ε.Π) ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
(ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ)
ΕΙΔΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
SUPER L.R.P. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95RON ΚΙΝΗΣΗΣ 50PPM ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΙΜΗ 688,520 645,342 657,354 414,966


 
Επιστροφή