Τιμές Καυσίμων (ΕΛ.ΠΕ.) που ισχύουν την Δευτέρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/08/11
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ.
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
ΕΙΔΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    
SUPER L.R.P. 10PPM ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10PPM ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10PPM BIO ΚΙΝΗΣΗΣ (Νότος) 10PPM BIO ΚΙΝΗΣΗΣ (Βορράς) 10PPM ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,1  
ΤΙΜΗ EXFACTORY ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.248,846 1.243,954 1.302,910 1.029,698 1.029,698 997,134  
ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν.3335/05)
2. P.A.E.-[ΤΕΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]
(ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2011 ΦΕΚ/425/Β/17-3-11)
ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ για Βενζίνες, Πετρ.Θέρμανσης & Κίνησης
3. Ε.Φ.Κ.-[ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ]
(Ν.3483/06 ΦΕΚ.169/Α/07-08-06)
(όπως Τροποποιήθηκε & ισχύει από 26/06/2009)
4. Δ.Ε.Τ.Ε.-[ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]
(Ν.2093/92 ΦΕΚ.181/Α/25-11-92)
** Από Δευτέρα 22/08/2011 σταματά η διάθεση του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 10ppm και τα ΕΛ.ΠΕ διαθέτουν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ BIO, με περιεκτικότητα Βιο-Ντήζελ 3% και προσαύξηση 22€/Μ3


 
Επιστροφή