30/5/2011

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δ.Τ. Φαρμάκων στο Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης21/2/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2011

.

4/1/2011

ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.3816/2010

Pharmaceutical Products under Law 3816

4/1/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 01/2011 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

.

30/12/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 05/2010

.

7/9/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 4ο/2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

.

23/8/2010

Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων

.

20/8/2010

Υποβολή Παρατηρήσεων και Δικαιολογητικά σχετικά με το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

.

30/6/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3ο/2010

.

11/6/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2010

.

21/5/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1ο/2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

.

21/12/2009

ΕΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 6ο/2009

.

11/12/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 6ο/2009

.

18/9/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 5ο/2009

.

2/9/2009

Νέα Πολιτική διαμόρφωσης Τιμών Φαρμάκων.

Διαδικασία υποβολής εντύπων για την έγκριση τιμών νέων, ή αναπροσαρμογή ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων.

21/7/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 4ο/2009

.

3/7/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3ο/2009

.

8/5/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2009

.

20/2/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1ο/2009

.

12/12/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 5ο/2008

.

29/9/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 4ο/2008

.

21/7/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3ο/2008

.

8/5/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2008

.

3/3/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1ο/2008

.

5/12/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 4ο/2007

.

12/10/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3ο/2007

.

18/6/2007

ΕΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2007

.

18/6/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2007

.

12/3/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 01/2007

.

3/1/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 03/2006

.

16/11/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02/2006

.

8/5/2006

Δελτία Τιμών Φαρμάκων (1ο 2006)

.

19/4/2006

Οι νέες τιμές των φαρμάκων από 16 Απριλίου 2005 λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α.

Η αρμόδια Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, καθόρισε τις ανώτατες τιμές πώλησης 8500 φαρμάκων, μετά την αλλαγή των συντελεστών του Φ.Π.Α.

14/4/2006

Καθορισμός Ανώτατων Τιμών Πώλησης Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης

.

4/8/2005

Καθορισμός ανωτάτων τιμών πώλησης Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.

.