Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
.

ΛΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ
ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
14/2/2003
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX
1 ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Κηφισσίας 124
11526 - ΑΘΗΝΑ
2106905500 2106990525 2106911150
2 ALLIANZ ΖΩΗΣ Λ. Κηφισσίας 124
11526 - ΑΘΗΝΑ
2106905500
3 ALPHA ASFALISTIKH A.A.E Μιχαλακοπούλου 48 , 11528-ΑΘΗΝΑ 2107268000 2107268810
4 ASTRA S.A ΤΟΜΠΡΑΣ Α.Ε..Ε.Γ.Α. Α. Φραντζή 9,
11743 - ΑΘΗΝΑ
2109249705 2109249773
5 AΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Λ. Συγγρού 163,
17121 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ
2109379100 210 9311770 2109379316 2109358924
6 AΙΓΑΙΟ Α.Α.Ε. Ελευθερίας 6,
17455 - ΑΛΙΜΟΣ
2109889485 2109889700
7 AΜΥΝΑ Α.Ε.Γ.Α. Κηφισίας 74 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 2106144165-8
8 AΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. Τσιμισκή 6,
54624 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2310370300 2310263716
9 AΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ Λ. Κηφισσίας 62,
15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2106198960-73 2106198990
10 AΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Κηφισσίας 62,
15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2106198960-73 2106197592 2106897592
11 AΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α. Μεσογείων 71 ,
11526 - ΑΘΗΝΑ
2107454000 2107454114 2107794446
12 C.G.U.HELLAS A.E.G.A Μιχαλακοπούλου 91 , 11528- ΑΘΗΝΑ 2107728800 2107728888
13 COMMERCIAL VALUE Μιχαλακοπούλου 174,
11527 - ΑΘΗΝΑ
2107750801-5
14 D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. Λ. Συγγρού 44
11742 - ΑΘΗΝΑ
2109001300
15 EUROSTAR E.A.E.Z. Μεσογείων 133,
11526 - ΑΘΗΝΑ
2106493720-5 2106985675
16 GENERALI HELLAS A.E.A.Z. Βασ. Σοφίας 1,
15124 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2106142034 2108096400 2106140907 2106142050
17 GENERALI LIFE Β. Σοφίας 1,
15124 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2106142034 2108096400
18 IMPERIO LIFE A.E.A.E.Z. Κηφισίας 117 & Αγ. Κων/νου 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ 21061911111
19 INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.ΖΗΜΙΩΝ Λ. Μεσογείων 61,
11526 - ΑΘΗΝΑ
2104596030
20 ING Ε.Α.Α.Ε.Ζ Λ. Συγγρού 198,
17671 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
21095060911 2109524493 2109587371
21 ING Ε.Α.Ε.Γ.Α Λ. Συγγρού 198,
17671 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109506911
22 ING-ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.A.E ΖΩΗΣ Πλ. Φιλικής Εταιρίας 2 10673 ΑΘΗΝΑ 2103288534
23 INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. 14ο χλμ.Θεσ/κης-Πολυγύρου 57001 ΘΕΡΜΗ 2310499000 2310499099
24 INTERNATIONAL HELLAS Λ.Κηφισίας 7-9 ΜΑΡΟΥΣΙ 2108119000 2108119229
25 INTERNATIONAL LIFE Λ.Κηφισίας 7-9 ΜΑΡΟΥΣΙ 2108119000
26 LA VIE A.A.E.ΖΩΗΣ Κηφισίας 332 15233 ΑΘΗΝΑ 2106835070
27 LE MONDE A.A.E. Ψαρρών 2 & Αγ. Κων/νου
10437 - ΑΘΗΝΑ
2105278200
2105278276 2105234107
2105236443
28 METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Λ. Συγγρού 332,
17673 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109531661-76 2109531096
29 PERSONAL Α.Ε.Γ.Α. Λ. Κηφισσίας 41 &Αργολίδος 2, 11523 - ΑΘΗΝΑ 21064966690-5 2106996682
30 UNIVERSAL LIFE (ΕΛΛΑΣ) Λ. Συγγρού 294,
17673 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109578580
31 V.D.V.LEBEN INTERNATIONAL Λ. Συγγρού 138,
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109223564
32 VICTORIA ΖΗΜΙΩΝ Τσιμισκή 21,
54624 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πανεπιστημίου 57
ΑΘΗΝΑ
2310371100
2103705300
2310371392
33 VICTORIA ΖΩHΣ Τσιμισκή 21,
54624 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Β. Κωνσταντίνου &Ερατοσθένους 1
11635 - ΑΘΗΝΑ
2310371100
2107261390-1
2107260590
34 ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Συγγρού 40-42,
11742 - ΑΘΗΝΑ
2109241082
2109241195
2109241760
35 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Παπαστράτου 51-53 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2104063333 2104620796
36 ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Παπαστράτου 51-53 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2104063350 2104620127 2104630414
37 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. Ηλία Ηλιού 68,
11744 - ΑΘΗΝΑ
2109021600 2109026505
38 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Συγγρού 106,
11741 - ΑΘΗΝΑ
2109227255
2109227854
2109237768
39 Ε.F.G ΖΩΗΣ Λ.Συγγρού 194,
17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109555700
40 Ε.F.G. ΖΗΜΙΩΝ Λ.Συγγρού 194,
17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109555700 2109586422
41 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε. Μεσογείων 400β ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21060722222 2106072223 2106072445
42 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Καρ. Σερβίας 8,
10562 - ΑΘΗΝΑ
2103299000 2103236101
43 ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. Λ. Κηφισσίας 119,
15124 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2108127600 2108027189
44 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛ. ΑΣΦΑΛ. ΠΟΛΕΜΟΥ Φίλωνος 107-109,
18535 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2104287920
2104287921
45 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ Κοραή 1, 10564 ΑΘΗΝΑ 2103282325 2103282371
46 ΕΟΣ Α.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ Σκουφά 10, 10673 ΑΘΗΝΑ 2103602211-13 2103390217
47 ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Νίκης 10,
10563 - ΑΘΗΝΑ
2103241120
2103249234
2103228801
48 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α Λ. Κηφισσίας 274,
15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2106829601-7 2106845940 2106844780
49 ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Δημοκρατίας 8 ,
15127 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ
2108102200
2108101900
50 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. Φιλελλήνων 25,
10557 - ΑΘΗΝΑ
2103230707-9 2103240327
51 ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Συγγρού 253,
17122 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ
2109426352-5
2109426287
2109426202
52 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗΣ Λ. Συγγρού 124-126 ΑΘΗΝΑ 2109461111 2109000400
53 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ Λ. Συγγρού 124-126 ΑΘΗΝΑ 2109461111 2109000400 2109305027
54 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Λ. Συγγρού 124-126 ΑΘΗΝΑ 2109461111 2109000400
55 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΒΟΗΘΕΙΑΣ Λ. Συγγρού 124-126 ΑΘΗΝΑ 2109461111 2109000400
56 ΙΝΤΕΡΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Μουδανίων
ΘΕΡΜΗ

2310462402
57 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. 15ο χιλ.Ε.Ο.Θεσσαλονίκης -Περαίας 22402 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ. Συγγρού 122,
14741 - ΑΘΗΝΑ
2310554641
2109232283
2310465219
58 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ 15ο χιλ.Ε.Ο.Θεσσαλονίκης -Περαίας 22402 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ. Συγγρού 122,
14741 - ΑΘΗΝΑ
2310554641

2109232283
59 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. Λ. Συγγρού 80-88,
11741 - ΑΘΗΝΑ
2109247664
2109247143
60 ΛΑΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. Συγγρού 24 11742 ΑΘΗΝΑ 2109003350
61 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. Καποδιστρίου 38,
18432 - ΑΘΗΝΑ
2105243374
2105243576
2105234962
62 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Αμαλίας 26Α,
10557 - ΑΘΗΝΑ
2103227932 2103225540
63 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΑΖ Αριστοτέλους 12 54624 Θεσσαλονίκη 2310256446-8
64 ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ Λ.Κηφισίας 124 11526 ΑΘΗΝΑ 2106905500
65 ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.ΖΗΜΙΩΝ Καραϊσκου 163,
18535 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2104522685
2104522667
2104184337
66 ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. Α.Ε.Γ.Α. Λέκκα 3-5,
10563 - ΑΘΗΝΑ
2103224484
2103232005
2103231066
67 ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. Η. Α.Ε.Γ.Α. Φιλελλήνων 1,
10557 - ΑΘΗΝΑ
2103250821-5 2103225048 2103247958
68 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. Λ. Συγγρού 367,
17564 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
2109491280 2109403148
69 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. Σόλωνος 137,
16775 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109477200 2109407072
70 ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Λ. Κηφισσίας 340,
15451 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ
2106773910 2103239135
71 ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε Ομήρου 2,
10564 - ΑΘΗΝΑ
2103295111
72 ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Γ.Α (ΠΡΩΗΝ ΠΗΓΑΣΟΣ) Έσλιν & Αμαλιάδος 20 11523 ΑΘΗΝΑ 2106970900 2106462064 2106467901
ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
14/2/2003
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX
1 A R A G Φειδιππίδου 2,
11526 - ΑΘΗΝΑ
2107789648
2107752833
2 ALICO Λ. Κηφισσίας 119
11524 - ΑΘΗΝΑ
2108065511-19 2106124286-94
3 AVON INSURANCE Ακαδημίας 26,
10671 - ΑΘΗΝΑ
2103600181
2103607808
4 BALTICA SKANDINAVIA Ερμού 44,
10563 - ΑΘΗΝΑ
2103229601-3
5 CANNON ASSUR. CO Αιγιαλείας 48,
15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2106822608-9
2106846357
6 CITI LIFE Λ. Συγγρού 80-88,
11741 - ΑΘΗΝΑ
2109248160
7 COMPAGNΙΕ DASSURΑNCE NATIONALE SUISSE Λ. Κηφισσίας 250-254,
15231 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2106742411-5
2106741827-8
8 ECCLESIASTICAL INS. Σταδίου 5,
10562 - ΑΘΗΝΑ
2103246407
2103227359
9 EUROLIFE LIMITED(Κύπρου Ζωής) Λεωφ. Αλεξάνδρας 170 11521 ΑΘΗΝΑ 2106477181-2
10 EUROP ASSISTANCE Πατρ. Γρηγορίου Ε 58-60 17778 ΤΑΥΡΟΣ 2103425723 2103426884
11 GERLING KONZERN-VAG Β. Σοφίας 4,
10671 - ΑΘΗΝΑΙ
2107259181
2107259372
12 GERLING KONZERN SPEZIALE Β. Σοφίας 4,
10671 - ΑΘΗΝΑΙ
2107259181
2107259372
13 GUARDIAN ROYAL EXCHANGE Λ. Συγγρού 106,
11741 - ΑΘΗΝΑ
2109227255
14 HAMBURG MANNHEIMER Λ. Κηφισσίας 188,
15231 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2106776111
15 HEDDINGTON INS. Ερμού 44,
10563 - ΑΘΗΝΑ
2103299601-4
16 INTER RARTNER ASSISTANCE Λ. Συγγρού 379,
17564 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
2109428751-2
17 LLOYD`S OF LONDON ΙΛΙΣΙΩΝ 3-5 , 11528 ΑΘΗΝΑ 2107772474 2107777335
18 MALAYAN INS. CO. Λ. Συγγρού 106,
11741 -ΑΘΗΝΑ
2109227225 2109237768
19 MAPFRE ASSISTENCIA COMPANIA Μεσογείων 282 15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2106504000
20 MITSUI MARINE AND FIRE Λ. Αμαλίας 26Α,
10557 - ΑΘΗΝΑ
21032227932
2103221835
21 NATIONAL UNION FIRE INS. Co Λ. Κηφισσίας 119,
15124 - ΜΑΡΟΥΣΙ
2106124286-94 2108027189
22 PEARL ASSURANCE PLC Λ. Κηφισσίας 250-254,
15231 - ΦΙΛΟΘΕΗ
2106741828
23 PROVINCIAL INS CO LTD Αγ. Κων/νου 6,
10421 - ΑΘΗΝΑ
2105223300
2105224620
24 ROYAL AND SUN ALL.INS.PLC Ερμού 44,
10563 - ΑΘΗΝΑ
2103229601-3
25 SBAI MONDIAL Πρεμετής 10 17342 ΑΘΗΝΑ 2109955938
26 THE BRITISH & FOREIGN MARINE INS. Co LTD Λ. Συγγρού 106,
11741 - ΑΘΗΝΑ
2109227255
27 THE TOKIO MARIN.FIR, U.K. Ερμού 44,
10563 - ΑΘΗΝΑ
2103229601-4 2103228376
28 TREKRONER FORSIKRINGS-A Λ. Κηφισσίας 250-254,
15231 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2106742411-5
2106741827-8
29 TRENWICK INTERNATIONAL LTD Φιλελλήνων 25 105557-ΑΘΗΝΑ 2103224473
30 UNIVERSA ALLIGEMEINE VERSICHERUNG ΑΕ Λ.Κηφισίας 188 , 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2106776111 2106776080 2106776035
31 ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ Λ.Μεσογείων 73 , 11526-ΑΘΗΝΑ 2106477384-6 2106477389
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
14/2/2003
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX
1 ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚ.ΛΕΩΦΟΡ. Πειραιώς 4 , 10431 ΑΘΗΝΑ 2105231451
2 ΠΑΝΕΛ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΗΣ Πειραιώς 4 , 10431 ΑΘΗΝΑ 2105231451
3 ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αγ. Ανδρέου 55 , 26261 ΠΑΤΡΑ 2610277400
4 ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζωσιμάδων 4 , 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2651027548 2651029027
5 ΠΑΝΕΛ. ΒΟΡ. ΕΛΛ.& ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γιαννιτσών 194 , 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310544005
 
Επιστροφή