ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

1/9/2010

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

.

2/12/2009

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2009-2010)

.

2/12/2009

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2009 - 2010)

.

27/5/2009

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2009 - 2010)

.

27/5/2009

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2009 - 2010)

.

9/2/2009

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2008-2009)

.

13/11/2008

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2008 - 2009)

.

29/5/2008

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2008 - 2009)

.

29/5/2008

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2008 - 2009)

.

10/5/2007

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2007-2008)

.

10/5/2007

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2007 - 2008)

.

3/5/2007

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2007 - 2008)

.

2/5/2007

ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2007 - 2008)

.

2/5/2007

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2007 - 2008)

.

23/3/2006

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2006 - 2007)

.

23/3/2006

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2006 - 2007)

.

22/3/2006

ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

.

22/3/2006

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2006-2007)

.

22/3/2006

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2006 - 2007)

.