Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 13 Απριλίου 2005

 

 

 

 

 

Μη τήρηση του νόμου και παραπλάνηση του καταναλωτή ανέδειξε ο κλαδικός έλεγχος οσπρίων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Θανάσης Σκορδάς έδωσαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στον κλάδο των οσπρίων, σε όλα τα στάδια διακίνησης τους. Από την παραγωγή και τη συσκευασία, έως τη διακίνηση και την πώληση στον τελικό καταναλωτή. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, θα επιβληθούν σε όσους δεν ανταποκρίνονται σε όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, οι νόμιμες κυρώσεις. Παράλληλα τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στον ΕΦΕΤ για περαιτέρω έρευνα.  

 

Με ποια κριτήρια και σε τι έκταση έγινε ο κλαδικός έλεγχος

 

Οι ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποίησαν καταγραφή και χαρτογράφηση αναλυτικώς των επιχειρήσεων που αποτελούν τον κλάδο αυτό και έλεγξαν, τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2005, όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα το Νομό Αττικής:

 

·         Που εισάγουν, τυποποιούν, παρασκευάζουν, συσκευάζουν και τελικώς πωλούν χονδρικώς όσπρια στα καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης στο Νομό Αττικής

·         Στις επιχειρήσεις διανομής και διακίνησης χονδρικώς (CASH AND CARRY) του Νομού Αττικής, και

·         Στις μεγάλες αλυσίδες Σούπερ- Μάρκετ του Νομού Αττικής  που πωλούν λιανικώς είτε όσπρια τρίτων είτε όσπρια, που συσκευάσθηκαν για λογαριασμό τους.

 

 

 

Ποιο ήταν το αντικείμενο του ελέγχου

 

Οι επιχειρήσεις ελέχθησαν σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής επί των συσκευασιών των οσπρίων των ενδείξεων όπως προβλέπονται από το άρθρο 35 και από το  άρθρο 303  της ΑΔ 14/89 (ΦΕΚ 343/ Β/11-05-89). Σύμφωνα με τις οποίες, σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «Ελληνικής Παραγωγής» για τα εγχώρια και «Εισαγωγής – Συσκευασμένα στην Ελλάδα» για τα εισαγόμενα.

 

Στα πλαίσια του ελέγχου ζητήθηκαν και έλαβαν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη τήρηση ή όχι της εφαρμογής των διατάξεων των παραπάνω άρθρων της ΑΔ 14/89, ενώ όπου χρειάστηκε, πραγματοποίησαν και φυσική απογραφή των οσπρίων στις αποθήκες των εταιρειών την ημερομηνία του εκάστοτε ελέγχου.

 

 

 

 

Έγινε παράλληλα και κοστολογικός έλεγχος

 

Επίσης πραγματοποιήθηκε και κοστολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί τελικώς πως διαμορφώνονται οι τελικές τιμές λιανικής πώλησης όλων των ειδών και ποικιλιών οσπρίων που διατίθενται στα καταστήματα λιανικής πώλησης του Νομού Αττικής.

 

Τα στοιχεία του κοστολογικού ελέγχου και με δεδομένο ότι οι τιμές σε αυτά τα είδη διαμορφώνονται ελεύθερα σύμφωνα με τη κοινοτική νομοθεσία, θα αποσταλούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, για την πληρέστερη ενημέρωση των αρχείων πληροφοριών της.

 

Σημειώνουμε, ότι στην έκθεση ελέγχου υπάρχουν όλα τα πρωτογενή- αναλυτικά-αποδεικτικά στοιχεία των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.

 

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε άλλους κλάδους, πέραν των οσπρίων

 

Επισημαίνουμε, ότι για πρώτη φορά γίνεται κλαδικός έλεγχος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (μολονότι η συγκεκριμένη ΑΔ ισχύει από το 1989!!!) και οι υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επεκτείνουν τους κλαδικούς ελέγχους και σε άλλα είδη των ζωικών και φυτικών προϊόντων.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσουν το δικαίωμα, τόσο των καταναλωτών, όσο και των ελλήνων παραγωγών, να αναγράφεται κατά τρόπο σαφή και αξιόπιστο, σε όλα τα είδη ζωικών και φυτικών προϊόντων, η χώρα προέλευσης.   

 

Το κράτος πρέπει να πάψει να κάνει τα «στραβά μάτια» σε μια απαράδεκτη κατάσταση, που και τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας ζημιώνει και τον έλληνα καταναλωτή παραπληροφορεί, ενώ τους μόνους που ωφελεί, είναι αυτούς που βαφτίζουν τα εισαγόμενα ελληνικά και αποκομίζουν με τον τρόπο αυτό, τεράστια κέρδη.  

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις να προσαρμοσθούν άμεσα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν της συνέπειες του νόμου. 

 

Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ3 της ΑΔ 14/89, «Υπεύθυνος για την έλλειψη των ενδείξεων του άρθρου 303 της ίδιας ΑΔ, είναι και ο οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση τροφίμων» δηλαδή και οσπρίων, τα οποία είτε τα συσκευάζει, είτε τα τυποποιεί, είτε τα πουλάει λιανικώς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων

 

 

Α.   Επιχειρήσεις που πρωτογενώς προμηθεύονται χύμα όσπρια, τα             

      οποία παρασκευάζουν – τυποποιούν – συσκευάζουν, είτε για  

      τρίτους, είτε για πώληση στα καταστήματα λιανικής και χονδρικής

 

1.     BAZZAR AE – ΒΕΡΟΥΚΑΣ

 

Ημερομηνία ελέγχου: 15/02/2005

Δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 της ΑΔ 14/89 και συνεπώς πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 7 του ΑΚ.

 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΕΒΕ –ΤΡΟΦΙΝΟ

        

Ημερομηνία ελέγχου: 16/02/2005

Στη συσκευασία με ένδειξη σήμα «TROFINO» δεν εφαρμόζει το άρθρο 303 ΑΔ 14/89, αφού δε δηλώνει τη χώρα προέλευσης του οσπρίου και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ7 του ΑΚ.

 

    3.ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ- 3 ΑΛΦΑ

 

Ημερομηνία ελέγχου: 16/02/2005

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν εφαρμόζει  το άρθρο 303 ΑΔ 14/89, αφού δε δηλώνει τη χώρα προέλευσης του οσπρίου και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ7 του ΑΚ.

  

4.CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

 

Ημερομηνία ελέγχου: 21/02/2005

Δεν εφαρμόζει το άρθρο 303 ΑΔ 14/89, αφού δεν αναγράφεται η ένδειξη «Εισαγωγής – Συσκευάζεται στην Ελλάδα» και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30  παρ. 7 του ΑΚ.

 

5. S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

 

Ημερομηνία ελέγχου 21/02/2005

Σε ορισμένα είδη δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 του Α.Δ 14/89 και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30  παρ. 7 του ΑΚ.

 

6. AGRINO ΑΕΒΕΕ

 

Ημερομηνία ελέγχου 22/02/2005

Σε ορισμένα είδη δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 του ΑΔ 14/89 και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30  παρ. 7 του ΑΚ,

 

7. S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ S/M AEE

 

Ημερομηνία ελέγχου 22/02/2005

Σε όλα τα είδη δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 της ΑΔ 14/89 και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30  παρ. 7 του ΑΚ.

.

8. ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΕ

 

Ημερομηνία ελέγχου 24/02/2005

Δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 της ΑΔ 14/89 και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ 7 του ΑΚ.

 

Οι επιχειρήσεις που από τους ελέγχους που διενεργήσαμε αποδείχθηκε ότι εφαρμόζουν τη κείμενη νομοθεσία είναι: 

 

1. DIA ΕΛΛΑΣ ΑΕ

 

Ημερομηνία ελέγχου:  24/02/2005

Εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 της ΑΔ 14/89.

 

 

2. Ι. & Κ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ

 

Ημερομηνία ελέγχου: 17/02/2005

Εφαρμόζει το άρθρο 303 της ΑΔ 14/89.

 

3. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕΕ και ΤΡΟΦΟ

 

Ημερομηνία ελέγχου 23/02/2005

Εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 303 της ΑΔ 14/89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης οσπρίων.

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ – ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(02/2005 – 03/2005)

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(02/2005 – 03/2005)

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

1

 

MAKPO CASH AND CARRY

 

ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΕ

 

Arapina

 

1)ΣΤΙΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ 500gr ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2) ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 15kg ΤΙΠΟΤΑ

3) ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 5 kg ΤΙΠΟΤΑ

4) ΣΑΚΟΣ των 25 kg ΤΙΠΟΤΑ

 

Σ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΟ ΙΔΙΟ

 

 

Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

ΣΤΙΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ

1)ΤΩΝ 500 gr ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2) ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 15kg ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3) ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 5kg ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΑ MAKRO QUALITY

 

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1)ΤΩΝ 5kg ΤΙΠΟΤΑ

2)ΤΩΝ 0,5 kg ΤΙΠΟΤΑ

 

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΑ MAKRO NOVA

 

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1)ΤΩΝ 5kg ΤΙΠΟΤΑ

 2)ΤΩΝ 0,5 kg  ΤΙΠΟΤΑ

 

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

 

AGRINO AE

 

Agrino

 

ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 500gr ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

 

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

2

METRO AE

 

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ

 

ΕΤΙΚΕΤΑ

ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΦΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ

 

ΣΤΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ

1) ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

2) ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

ΑΡΑΠΙΝΑ

Arapina

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

AGRINO AE

Agrino

 

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

 

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.  Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης οσπρίων στον τελικό καταναλωτή

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ – ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(02/ – 03/2005)

 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(02/ – 03/2005)

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

1

DIA ΕΛΛΑΣ ΑΕ

3Α Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΑ DIA

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΠΑ

 

ΝΟΜΙΜΟΣ

3Α Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

2

«SPAR» ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΑ SPAR

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

3Α Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

 

 

 

3

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- ΤΡΟΦΟ

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ

 

ΝΟΜΙΜΟΣ

3 Α Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

AGRINO AE

Agrino

ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π.Χ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΦΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ

ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ  ΔΕΝ

ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ

ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ

«ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

4

ΓΑΛΑΞΙΑΣ S/M ΑΕ

ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΕ

«ΜΑΓΕΙΡΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

3 Α Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

3 Α Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

AGRINO AE

AGRINO ΑΕ

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

5

LIDL Sim

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΠΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΕ

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΕ

ΡΕΒΥΘΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΕ

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΕ

 

ΝΟΜΙΜΟΣ

6

CHAMPION ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

AGRINO AE

Agrino

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΙΠΟΤΑ

Σ’ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΕ

ETIKETA CHAMPION

ΤΥΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΕ

ΕΤΙΚΕΤΑ  FRESH GARDEN

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

7

ΑΤΛΑΝΤΙΚ S/M

Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

Αφοι ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

AGRINO AE

Agrino

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΕ

ΜΑΓΕΙΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

8

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΕ

ΕΤΙΚΕΤΑ CARREFOUR ΜΕ 3 ΔΙΑΦ. ΣΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

AGRINO

Agrino

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

 

 

Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

 

 

9

BAZAAR AE (ΒΕΡΟΥΚΑΣ)

ΒΕΡΟΥΚΑΣ - ΒΑΖΑΑR

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΓΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

AGRINO

Agrino

ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ»

 

Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 A

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

10

S/M IN

Αφοι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 A

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

 

11

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ

Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΣ Π.Χ ΦΑΚΕΣ ΚΑΝΑΔΑ, ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΦΑΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤ. ΠΕΡΟΥ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ ΗΠΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

 

ΝΟΜΙΜΟΣ

 

Συνημμένα: Ο πλήρες φάκελος του κλαδικού ελέγχου που διαβιβάστηκε στον ΕΦΕΤ.