ΧΩΡΑ(COUNTRY) ΕΤΑΙΡΙΑ (COMPANY) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ     (REPRESENTATIVE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ(ADDRESS) ΤΗΛΕΦΩΝΟ(PHONE) FAX MAIL
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters(International&European) NEW Street 14 uk-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)09729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services United Kingdom European and International Claims Adjusters Ltd.-Ms.C.Johnson New street 14 GB-London EC2MM 4HE 0044.207.972.9003 0044.207.972.9004  
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS UK (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields  LONDON WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS UK (Mr. Jose Maria de Lorenzo) 16-17 Jockey's Fields  LONDON WC1R4QY +442074300607 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS UK  (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields LONDON  WC1R   4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA United Kingdom Limited Adamson House  Towers Business Park  Wilmslow Road  Manchester M200 2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA United Kingdom Limited Adamson House  Towers Business Park Wilmslow Road  Manchester M20  2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA United Kingdom Limited Adamson House  Towers Business Park  Wilmslow Road  Manchester M20 2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CLAIMS ADJUSTERS (International & European) LTD 14 NEW STREET, LONDON EC2M 4HE      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS UK  (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17  Jockey's Fields  LONDON  WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Fishburns Solicitors 61, St. Mary's Axe EC3A BAA London 442077437349 442077437301 topliss@fishburnslaw.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde & Wallis Ltd 34 The Mall  Bromley  Kent BR!  1TS      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS UK (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields LONDON WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004  
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services United Kingdom  Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004  
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14  UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS UK (Mr jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields   LONON WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA United Kingdom Limited Adamson House -Towers Business Park   Wilmslow Road   Manchester M20   2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA  United  Kingdom  Limited Adamson   House   Towers Business Park  Wilmslow Road  Manchester M20 2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS UK  (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields LONDON WC1R 4QY +442074300807 +442074300493  
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. CORIS UK  (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields LONDON WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA United Kingdom Limited Adamson House  Towers Business Park  Wilmslow Roaad  Manchester M20 2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ CORNHILL REGIONAL 57, ladymead, Guildford  Surrey GUI 1DB ENGLAND 00441483552755 00441483790549  
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ CORNHILL REGIONAL 57, Ladymead, Guildford  Surrey GU1 1DB ENGLAND 00441483552755 00441483790549  
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. European and International Claims Adjusters ltd.  DEKRA Claims Services United Kingdom New Street 14  GB-London  EC2M 4HE      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS UK (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields LONDON WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. CORIS UK  (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields  LONDON  WC1R 4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street  14 UK  London EC2M4HE (+44207)9729003 (+44207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Mme Rachel Howlett The Quadrangle 106-118 Station Hill REDHILL SURREY.RH1 1PX 448706090023    
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) GENERALI HELLAS VAN AMEYDE & WALLIS Ltd (Mr Ian Gilmour) 34 The Mall GB-BROMLEY, KENT BRI ITS 0044.2083150700 0044.20.84601713 iangilmour@vanameyde.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14  UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services United Kingdom  Claims Adjusters(International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA UNITED KINGDOM LIMITED Adamson House Towers Business Park Wilmlow Road Manchestert M20 2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA  Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street  14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) ICA Intercontinental Adjusters Ltd. Brian Hart GB-EN2 6DE Enfild, Middlesex-1 Cecil Court, London Road +44/20/83421040 +44/20/83420270 gen@ica-uk.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE The Quadrangle 106-118 Station Hill REDHILL SURREY RH1 1PX 4487016090023    
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) LLOYD'S OF LONDON CORIS 15-17 Jockey's Fields London WC1R4QY 0044(207)4300807 0044(207)4300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS UK (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey;s Fields LONDON WC1R4QY +442074300607 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA united Kingdom Limited Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL & SUN ALLIANCE Insurance Group Grayling Court, Doxford IBP2  GB-SUNDERLAND  SR3 3XA      
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS UK (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17 Jockey's Fields LONDON WC1R  4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA The Quadrangle 106-108 Station Road Redhill Surrey    RH1 1PX 0044-1372-366921    
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14  UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services United Kingdom Claims Adjusters (International & European) NEW Street 14 UK-London EC2M4HE +44(207)9729003 +44(207)9729004 info.uk@dekra-claims-services.com
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS ADJ. OFFICE  CORIS UK 15-17 Jockey's Fields  LONDON WC1RQY +442074300807 +442074300493 jdelonzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS UK 15-17  Jockey's Fields LONDON WC1R 4QY +44-20-74.30.07 +44-20-74.30.04.93 jdelorenzo@coris.uk.couk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS UK (Mr Jose Maria de Lorenzo) 15-17  Jockey's FieldsLONDON WC1R4QY +442074300807 +442074300493 jdelorenzo@coris-uk.co.uk
ΑΓΓΛΙΑ       (UNITED KINGDOM) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ LANDOWNE WAY  5W 8 LONDON 00442077388892 00442077388892  
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Sevices Austria GmbH Peterplatz 3     A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims  Services Austria Peterplatz ,3A-1010 Wien 004315337036 004315339706  
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7   A-1021  WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. UNIQA Sachversicherung (Mr Neuhaeuser) Pratersfrasse 1-7   A-1021 WIEN +431211751291 43121175781291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7   A-1021 WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA Schadenregulieryngsges. M.b.H Heinrichsgasse 4  A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA Schadenregulierungsges. m.b. H. Heinrichsgasse 4 A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Schadenregulierungsges. m.b.H. Heinrichsgasse 4  A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7  A-1021  WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Victoria Volksbanken Schottengasse 10 ,1010 Wien 43131341188 43131341244 schaden.office@victoria.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Allianz Elementar Versicherung Hietzinger Kai 101-105  A-1130 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7  A-1021 WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Austria  GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706  
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims  Services  Austria GmbH Peterplatz 3    A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706  
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Schadenregulierungs-gesellschaft m.b.H. (Dr Efi Leontopouloy - Andreas Hilk) Heinrichhsgasse 4 A-1013 Wien +4315336611333 4315336611320 introwien@interiura.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Schadenregulierungsges.mb.H Heinrichsgasse 4 A-1013  Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Schadenregulierungsges.m.b.H Heinrichsgasse 4  A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7  A-1021 WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. UNIQA Sachverslcherung   (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7    A-1021   WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA  Schadenregulierungsges  m.b.H. Heinrichsgasse  4 A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ ELEMENTAR Hietzinger Kai 101-105  A_1130 Wien 0043159009391 0043159009393  
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ ELEMENTAR Hietzinger Kai 101-105  A-1130 Wien 0043159009391 0043159009393  
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Austria GmbH Petersplatz 3  A-1010 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7  A-1021 WIEN +431211751291 +431211757901291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Schadenregulierungsges m.b.H. Heinrichsgasse  4   A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. INTERIURA Schadenreg.  GmbH Heinrichsgasse  4  A-1013  Wien (+431533)6611323 (+431533)6611320 infowien@interiura.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) UNIQA  Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7   A-1021 WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. M.Konrad Legat Nussdorfer Strasse 64, 1094 WIEN 43131670-0    
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe (Leopold Buxbaum) Renngasse 6-8/5/505  , 1010 Vienna 43-1-533-2500 43-1-535-55-40 Leopold.Buxbaum@aig.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe (Leopold Buxbaum) Renngasse 6-8/5/505  , 1010 Vienna 43-1-533-2500 43-1-535-55-40 Leopold.Buxbaum@aig.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) GENERALI HELLAS GENERALI VERSICHERUNG (Ms Eszter Santa/Ms Maria Zsikvovits) Landskrongasse 1-3, 1011 VIENNA 0043.1.534011416 0043.1.534011792 maria.zsivkovits@generali.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) LLOYD'S OF LONDON Uniqua Untere Donaustrasse 25 Postach 5000   1021 Vienna      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3  A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Schadenregulierungsges.m.b.H. Heinrichgasse 4  A-1013 WIEN      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AVUS J.Pscheidi & DR Pscheidi Gesellschaft mbH & Co. KG A-8010 Graz- Rechbauerstr, 4 +43/316/8022-0 +43/8022-27 office@avus.co
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Nussdorfer Strasse 64, 1094 WIEN 43131670-0    
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA Schadenregulierungsges.  m.b.H. Heinrichsgasse 4  A-1013 Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BASLER- Versicherungs AG Bbrigittenauer Lande 50-54      1203  Wien      
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Dr. Markus Heideinger - Wolf Theiss Partner Rechtsonwaite Schubertring 6 A-1010 Wien 0043-15150   mheidinger@wtp.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. UNIQA Sachversicherung (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7 A-1021 WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Uniqa (Albert Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7, A-1021 00431211751290 00431211751296 Albert.Neuhaeuser@Uniqa.dk
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3 A-1010  Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services  Austria GmbH Peterplatz 3  A-1010  Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Austria GmbH Peterplatz 3   A-1010 Wien +43(1)5337036 +43(1)5359706 Info.au@dekra-claims-services.com
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AVUS Craz Rechbauerstrasse 4   A-8010 GRAZ +43-316-80.220 +43-316-80.22.27 office@avus.co.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. UNIQA Sachversicherung  (Mr Neuhaeuser) Praterstrasse 1-7  A-1021  WIEN +431211751291 +43121175791291 walter.turturean@uniqa.at
ΑΥΣΤΡΙΑ (AUSTRIA) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. MONTAN VERSIVHERUNG  A.G 8 CHARASQABE 1030 WIEN AUSTRIA (1)711850 (1)712111  
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-servises.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Belgium Bureau International de Reglement de Sinistres S.A.   - Ms.A.Riga Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe 00322710101010 004544206643  
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg 7-23, BP 17 9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims  Services Belgium  BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg 7-23, BP 17    9000  GENT  +3292429676 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg  7-23, BP 17    9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA Belgium s.p.r.l. Avenue  Louise 306    B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA Belgium s.p.r.l.  Avenue Louise 306  B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Belgium s.p.r.l. Avenue Louise 306  B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ BIRS ISB LENNEKE MARELAAN 12-B-1932 SINT-STEVENS-WOLUME(ZAVENTEM)      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg  7-223, BP 17   9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ KBC Bank & Insurance Group Waaistraat 6, 3000  Leuven 3216243333 3216245878 info@kbc.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. ING  Insurance Belgium Desguinlei 92, 2018  Antwerpen      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg 7-23  BP 17, 9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12  B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020  
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12  B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020  
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA -Belgium s.p.r.l. (Dr Efi Leontopoulou) Avenue Louise 306  B-1050 Brussel +3226431228 +3226431317 info@interiura.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA  Belgium s.p.r.l. Avenue Louise 306   B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Belgium s.p.r.l. Avenue Louise 306  b-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg 7-23, BP 17 9000 GENT +3292429575+ +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. CORIS Belgium (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg 7-23, BP 17  9000  GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Belgium s.p.r.l. Avenue Louise 306 B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) AGF BELGIUM 35, Rue de Laeken  B-1000 Brussels 003222146111 003222146274  
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. AGF BELGIUM 35, Rue de Laeken B-1000 Brussels 003222146111 003222146274  
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Pet V Assurances Rue Royale  151 B-1210 Brussels      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS Belgium (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg  7-23, BP 17, 9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Belgium s.p.r.l.  Avenue Louise 306  B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. CORIS Belgium Oudenaardsesteenwegg   7-  23, BP 17  9000 GENT (+329))2429575 (+329)2429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg  7-23, BP 17     9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRAClaims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12  B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. M Daniel Dequelde Le Parnasse-Idalie 1  Rue du Trone 98, B.9  1050 BRUXELLES 3225500400    
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A.(Joris Geeroms) Avenue de Cortenburgh, 168-170  B-1040 Brussels 7399000 7399104 Joris.Geeroms@aig.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A.(Joris Geeroms) Avenue de Cortenburgh, 168-170  B-1040 Brussels 7399000 7399104 Joris.Geeroms@aig.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) GENERALI HELLAS GENERALI BELGIUM S.A.(M Luc de Coster,Chef du Services Sinistres Auto) Tour Louise, Av. Louise, 149   1050 BRUXELLES 0032.2.5338040 0032.2.5338548 luc.decoster@generali.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12  B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101000 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12   B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Belgium s.p.r.l. Avenue Louise 306   B-1050 Brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) INTERIURA -Belgium s.p.r.l. B-1050 Brussel-Avenue Luise 306 +32/2/6431228 +32/2/6431317 info@interiura.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Le Parnasse-Idalie 1 Rue du Trone 98, B.9, 1050 BRUXELLES 3225500400    
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) LLOYD'S OF LONDON CORIS Oudenaadsesteeweg 7 23 Boite 17   9000 GENT 32(9)2429575 32(9)2429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Belgium (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg 7-23, BP 17   9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA Belgium s.p.r.l. Avenue Louise 306  B-1050 brussel      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITS-International Loss Adjusters & Surveyons Garden Square Laarstraat 16  B-2610 ANTWERPEN      
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Ignace Claeys Eubelius Goedheidsstraat 5-7 Rue de la Bonte  B-1000 Brussels 00325433100 00325433101 ignace.claeys@eubelius.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardsesteenweg  7-23, BP 17  9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Brussels (Mr Eric Galand) Le Parnasse - Idalie 1  Rue du  Trone  98, B.9  1050 BRUXELLS 003225525282 003225500478 eric.galand@ip-assistance.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Belgium  BIRS SA-ISB NV Lenneke Marelaan 12  B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Belgium BIRS SA-ISB  NV Lenneke Marelaan 12 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe +32(02)7101010 +32(02)7101020 info.be@dekra-claims-services.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AVUS-ITS Belgium Garden Square, Laartstraat 16 B-2610 ANTWERPEN +32-3-290.10.80 +32-3-290.10.88 avus-its@its-surveys.com
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS Belgium  (Mr Robert de Grave) Oudenaardesteenweg 7-323, BP 17  9000 GENT +3292429575 +3292429570 info@coris.be
ΒΕΛΓΙΟ (BELGIUM) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. TSILIGIRIS LINA WEG NAAR  ZWARTBERG 16 , 3530-HOUTHALEN    OOST LIMBURG-BELGIUM 003289841270 0032898412270  
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services France BIRS SA France 1 1Place d uGiniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA  Claims Services France Bureau International de Reglement de Sinistres France SA-Ms.C.Malardy 11 Place du General Lecrerc F-92309 Levallois-Perret cedex 0033.1.41.49.95.00 0033.1.41.9.95.15  
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS France  (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr -  com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS France  (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr     com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS France  (Mr Pierre-Yves Roux) 6, Rue Auber  75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr -   com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009  PARIS +33153053050 +331426626690 pyroux@coris.fr      com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA  France S.A.R.L. 30, rue de l'Industrie F-92563 Rueil de Malmaison Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA France S.A.R.L. 30, rue de l'Industrie  F-92563 Rueil de Malmaison Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA France S.A.R.L. 30, rue de l'Industrie  F-92563   Rueil  de Malmaison Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ BIRS S.A FRANCE 11 PLACE DU GENERAL LECLERC- F 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS France  (Mr Pierre-Yves  Roux) 8, Rue Aubeer  75009  PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr          com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ AVUS France 26,rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 33153328400 33153328409 avusparis@noos.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Les Pays Bas de 1845 S.A. Immeeuble les Cerclades 2, Mail des  Cerclades  95000 Cergy      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8 Rue Auber  75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroyx@coris.fr     com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services France  BIRS SA France 11  place du Giniral Leclerc  F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515  
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33((1)41499500 +33(1)41499515  
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA -FRANCE s.a.r.l. (Rainer Kurz) 30, rue de l'Industrie  F-92563 Rueil de Malmaison Cedex +33155471280 +33155471289 Interiura-France@wanadoo.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA France  S.A.R.L. 30, RUE DE L'Industrie  F-92563  Rueil de Malmaison   Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA  France s.A.R.L. 30, Rue de l'Industrie   F-92563 Rueil de Malmaison Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8,Rue Auber  75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroyx@coris.fr     com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. MMA  LES MUTUELLES OU MANS ASSURANCES 19-21 rue chanzy 72030 LE MANS +33243416906 +33243416046 martine.madouas@groupe-mma.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA France S.A.R.L. 30, rue de l'Industrie  F-92563  Rueil de Malmaison  Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) AGF  Tour AGF ATHENA 1, Cours michelet 92076 Paris La Defense CEDEX 00331588536666 0033158853616  
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. AGF Tour AGF ATHENA 1, Cours Michelet 92076 Paris La Defense CEDEX 00331588536666 0033158853616  
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. MACIF Gestion Sinistres Internationlaux 2 et Rue de Pied de Fond  F-79037 Niorf      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber  75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr   com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. CORIS France  ( Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009   PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr    com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. INTERIURA Spain 30, rue de l'Industrie F-92563  Rueil Malmaison Cedex (+3315)5471280 (+3315))5471289 interiura-France@wanadoo.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. M. Didier Michaud 12 bis, boulevard des freres Voisins 92798 ISSY LES MOULINEAUX.-CEDEX 9 33155924000    
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. ( Elie Abdelnour) S.A.R.L. Tour  AIG, Cedex 46   92079 Paris La Defense 49024222 49024343 Elie.Abdelnour@aig.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. ( Elie Abdelnour) S.A.R.L. Tour  AIG, Cedex 46   92079 Paris La Defense 49024222 49024343 Elie.Abdelnour@aig.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) GENERALI HELLAS GENERALI FRANCE ASSURANCES (Mme Annie Velle) 5, Rue de Londres  75456 PARIS CEDEX 09 003.1.55323306 0033.1.48010209 avelle@gfa.generali.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 place du Giniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc F-92309  Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009 PARIS +00153053050 +33142662690 Pyroux@coris.fr   Com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral  Leclerc F-92309 Levallois -Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AVUS France S.a.r.l. F-75009 Paris-26 Rue de la Rochefoucauld +33/1/53328400 +33/1/53328409 avusparis@noos.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE 12 BIS, BOULEVARD DES FRERES Voisins 92798 ISSY LES MOULINEAUX-CEDEX 9 33155924000    
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) LLOYD'S OF LONDON CORIS  Paris 8 Rue Auber 75009 Paris 0033(1)53053050 0033(1)42662690 com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroyx@coris.fr   com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA France S.A.R.L. 30, rue de l' Industrie  F-92563 Rueil de Malmaison Cedex      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AVUS FRANCE 12, Rue des  Orphelins  F-670000 Strabourg      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Remi Turcon Alexen Avocats 47 Rue de Monceau   75008   Paris 0033156695000 0033156695100 remi.turcon@alexen.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS France (Mr pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber 75009 PARIS +33153053050 +33142662690 pyroux@coris.fr -- com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Paris (Mr Didier Michaud) 12 bis, boulevard des Freres Voisins, 92798 ISSY LES MOULINEAUX-CEDEX 9 0033155924593 0033155924049 didier.michaud@axa-assistance.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc F-92309 Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims  Services France BIRS SA France 11 Place du Giniral Leclerc  F-92309  Levallois-Perret Cidex +33(1)41499500 +33(1)41499515 info.fr@dekra-claims-services.com
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. Coris 8 rue Auber 75009  Paris      
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AVUS France S.a.r.l. 12 rue des Orrhelins F-67000 STRASBOURG +33-388-37.13.45 +33-388-37.13.48 avusfras@cybercable.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS France (Mr Pierre-Yves Roux) 8, Rue Auber  75009 PARIS +33163053050 +33142662690 pyroyx@coris.fr   com@coris.fr
ΓΑΛΛΙΑ (FRANCE) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ AL.VANGOGH   78560 PORTMARLY  PARIS FRANCE 003339166129 003347521099  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38 D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Germany  Internationales Schadenregulierungsburo-Dr.Karl Jakobs Boxgraben 38 D-52064 Aachen 0049.241.40.56.22 0049.241.40.58.56  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Schaderegulierungsbuero BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3     80802 MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbh Boxgraben 38 D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS Schaderegulierungsbuero BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3  80802   MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS  Schaderegulierungsbuero  BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3,  80802  MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS Schaderegulierungsbuero  BRUNNER (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3 , 8000802 MUNICH +4989395617 +49889390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA Deutschland  GmbH ARAG Platz 1  D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA Deutschland GmbH ARAG Platz  1 D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. interiura Deutschland GmbH ARAG Platz 1 D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS  Schaderegulierungsbuero  BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse  3, 80802  MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Victoria Versicherung AG Victoriaplatz 2, 40198 Duesseldorf 4921149372413 4921149372134 wolfgang.laudage@victoria.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Wurttembergische  Versicherung AG Gutenbergstrabe 30,  70163  Sttugart      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Schaderegulierungsbuero  BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3, 80802  MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims services Germany ISB-BIRS GmbH Boxgraben 38  D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Germany ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38  D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Deutschland GmbH (Dr Efi Leontopoulou)  ARAG Platz 1  D-40472  Dusseldorf +492119632680 +492119632196 info@interiura.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Deutschland  GmbH ARAG  Platz 1  D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Deutschland GmbH ARAG Platz 1 D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS   Schaderegulierungsbuero  BRUNNER  (Mrs  Brunner) Ohmstrasse 3  80802  MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. CORIS Schaderegullerungsbuero BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse  3    80802  MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Deutschland GmbH ARAG Platz 1  D-40472  Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ VERSICHERUNGS Dieselstrasse 8,   85774 Unterfohring 00498999002692 00498999008360  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ VERSICHERUNGS Dieselstrasse 8,  85774 Unterfohring 00498999002692 00498999008360  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Huk-Coburg Willi-Hussong Str. 2 D-96442 Coburg      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS Schaderegulierungsbuero BRUNNER  (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3 , 80802 MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Deutschland GmbH ARAG  Platz  1 D-40472  Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. CORIS Schaderegulierungsbuer BRUNNER Ohmstrasse 3, 80802 MUNICH (+498)93395617 (+498)9390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38  D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Mme Sonja Danzer Garmischer Strasse 8-10, 80339 MUNCHEN 498950070-430 498950070-250  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A.(Karl Arnold)(Martin Gehlen) Oberlindau 76-78 Postfach 10 17 36    6000 Frankfurt 4969971130 4969971133 karl.Arnold@aig.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A.(Karl Arnold)(Martin Gehlen) Oberlindau 76-78 Postfach 10 17 36    6000 Frankfurt 4969971130 4969971133 karl.Arnold@aig.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) GENERALI HELLAS THURINGIA GENERALI LLOYD VERSICHERUNG AG(Hr Oberpriller) Adenaurring 7   81731 MUENCHEN 0049.89.51211267 0049.89.51211023 rudolf.oberpriller@generali.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38 D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services germany ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38  D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38 D-52064 Aachen  +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA DEUTSCHLAND GmbH ARAG Platz D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38 D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Garmischer Strasse 8-10, 80339 MUNCHEN 498950070-430 498950070-250  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) LLOYD'S OF LONDON CORIS Ohmstrasse 3  80802 MUNCHEN 49(89)395617 49(89)390939 corismu@ra-brunner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Schaderegullerungsbuero BRUNNER (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3  80802 MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA Deutschland GmbH ARAG Platz 1 D-40472 Dusseldorf      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VOLKSFURSORGE Deutse Sachvericherung   AG Besenbinderhof 43  D-20097  Hamburg      
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Holger Kuhl Gran von Westphalen Bappert & Modest Rauchstrabe 26  D-10787 Berlin 004930/726111-400 004930/726111-123 holger.kuehl@westphalen-law.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS Schaderegulierungsbuero BRUNNER (Mrs Brunner) Ohmstrasse 3   80802 MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Munich (Mrs Sonya Meier) Garmischer Strasse 8-10 00498950070433 00498950070396 smeier@inter-partner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services ISB-BIRSGmbH Boxgraben 38 D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services ISB-BIRS GmbH Boxgraben 38 D-52064 Aachen +49(241)405622 +49(241)405856 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Germany  ASAGMbH Handwerkstr. 15 D-70565 Stuttgart +49(711)7861-4252 +49(711)7861-2929 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Germany ISB-BIRS GmbH Boxgraben 38  D-52064   Aachen +49-241-40.56.22 +49-241-40.58.56 info.de@dekra-claims-services.com
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS Schaderegulierungsbuero  BRUNNER (Mrs Brunner) Ohmstrasse  3, 80802   MUNICH +4989395617 +4989390939 corismuc@ra-bruenner.de
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KANLIHGER 57, 80992 MUNCHEN  GERMANY 00498915802341/495660 0049891495660  
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg , 601  DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims services Denmark  TRYG Forsikring  - Ms.L.Kjaergaard Klausddalsbroveg , 601 DK-2750 Ballerup 004544204430 004544206643  
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance   (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37  DK-2100  COPENHAGEN +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring klausdalsbroveg, 601  DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade  37 DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Nordic Assistance  (Mrs Karin Tranberg) Tegivaerksgade 37  DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) AVUS Danmark DK 2100 Kopenhagen  6  Midtenrolen 7      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Nordic   International   Assistance  A/S Teglvaerksgade  37   DK-2100  Kopenhagen      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Nordic International Assistance A/S Teglvaerksgade 37  DK-2100 Kopenhagen      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ TRYG FORSIKRING KLAUSDALSBROVEJ 6012750 BALLERUP DENMARK      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37  DK-2100 COPENHAGEN +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ TRYG Forsikring Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup 4544204426 4544206643 karin.rost-storgaard@tryg.dk
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde Denmark Amaliegade  43,  1256  Copenhagen  K.      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance (Mrs  Karin Tranberg) Teglvaersgade 37  DK-2100  COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring klausdalsbroveg. 601  DK-2750  Ballerup +4544204430 +4544206643  
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services  Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg. 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643  
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International  Assistance   A/S Teglvaerksgade  37   DK-2100  Kopenhagen      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International Assistance A/S Teglvaerksgade 37  DK-Kopenhagen      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic Assistance  (Mrs Karin Tranberg) Teglavaerksgade 37 DK-2100   COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. Nordic Assistance (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37  DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Nordic International  Assistance   A/S Teglvaerksgade 37   DK-2100 Kopenhagen      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ NORDEUROPA banestroget 21  DK-2630  Taastrup 004543558000 004543558080  
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ NORDEUROPA Banestroget 21  DK-2630 Taastrup 004543558000 004543558080  
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. LB Group Farergade 17  DK-1463 Kobenbaun      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37 DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37  DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Topdanmark Insurance  Ltd Borupvang  4, DK-2750  Ballerup (+454)4744759   bri@topdanmark.dk
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) Nordic Assistance  (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37  DK-2100  COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg, 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A.(Gitte Sondergaard) 47 Nyropsgrade  DK 1602 Copenhagen 33732400 33730588 Gitte.Sondergaard@aig.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A.(Gitte Sondergaard) 47 Nyropsgrade  DK 1602 Copenhagen 33732400 33730588 Gitte.Sondergaard@aig.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) GENERALI HELLAS VAN AMEYDE DENMARK (Mr Peer Aagaard) Amaliegade 43 DK-1256 KOBENHAVNK 0045.33324774 0045.33911407 Peer.Aagaard@vanameydescan.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring  Klausdalsbroveg 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Kalusdalsbroveg. 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA  Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg 601, DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37 DK-2100 COPENHAGEN Oe  +4570202171 +4570202172 Karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg,601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AVUS  Denmark DK-2800 Lyngby-Lyngby Hovedgade 49B, baghuset +43/4588247 +45/45886411 avus@avus-danmark.dk
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg , 601  DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.nl@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) LLOYD'S OF LONDON Nordic Assistancce Teglvaerksgade  37 Dk-2100 KOBENHAVK 4570202171 4570202172 copenhagen@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg, 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ASTRA Α.Ε.Γ.Α Nordic international Assistance A/S Teglvaerksgade 37 DK-2100 kopenhagen      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALM. BRAND Lyngby Hovedgade 4 DK-2800 LYNGBY      
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Jan Martens Bech-Bruun Dragsted Langelinie Alle 35  2100 Copenhagen 004572270000 004572270027 jan.martens@bechbruundragsted.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Karin Tranberg) Teglvaerksgade 37 DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranber@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Topdanemark (Susanne Myglegar) Borupvang 4, DK-2750 Ballerup 004544744762 004543624994 myg@topdanmark.dk
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg 601 DK-2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg, 601 DK -2750 Ballerup +4544204430 +4544206643 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS ADJ. OFFICE   NORDIC ASSISTANCE Teglvaerksgade 37,  2100 KOBENHAVN +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Denmark TRYG Forsikring Klausdalsbroveg, 601 DK-2750- Ballerup +45-44-20-20.44.30 +45-44-20.66.43 info.de@dekra-claims-services.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. Nordic Assistance (Mrs karin Tranberg) Teglvaerksgade 37  DK-2100 COPENHAGEN Oe +4570202171 +4570202172 karin.tranberg@nordicassistance.com
ΔΑΝΙΑ (DENMARK) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. S.I.A.D. 9,DRONNINGERS  TVAERGADE 1302  KOOEENHAVEN  DENMARK 004533131533 0045/33132140  
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims  Services Switzerland BIRS Suisse SA- Mr.R.M.Soler Avenue de Champel 8C, Ch-1211 Geneve 0041.22.789.14.24 0041.22.789.18.17  
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS   (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie, 2 - Box 45  1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA  Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS  (Mr. Marc Lanthemann) Route de la Fonderie, 2 - Box 45  1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie 2 - Box 45, 1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ZURICH INS. TALACKERSTRASSE 1 , 8152 OPFIKON-GLATTBRUGG  SWITZERLAND      
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS  (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie 2- Box 45  , 1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Allianz Suisse Badenerstrabe 694, CH-8048 Zurich      
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS  (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie 2- Box 45, 1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c  CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817  
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse)  SA Avenue de Champel 8c CH-1211  Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817  
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse)  SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie ,2 Box 45  1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie, 2 - Box 45 1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. CORIS  (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie, 2 - Box 45  1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. BIRS Suisse SA  DEKRA  Claims Services Switzerland Avenue  de Champel 8c ch-1211 Geneve      
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS  (Mr Marc Lantthemann) Route de la Fonderie 2 Box 45, 1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. CORIS   (Mr Maec Lanthemann) Route de la Fonderie 2 - Box 45,1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. CORIS Route de la Fonderie 2- Box 45   1705 FRIBOURG (+4126)4258000 (+4126)4258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Mme Eliane Prodon 2, cours de Rive GENEVE 1204 41228194471 41228199799  
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) GENERALI HELLAS GENERALI   ASSURANCES  GENERALES (M Jean Pierre Heusser, Dept. Prestations) 1 Rue de la FontaineCH- 1211 GENEVE 3 0041.22.3179232 0041.22.7814663 Jean-Pierre-Heusser@generali.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Switzerland  BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Switzerland  BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-servicse.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. CORIS (Mr Marc Lanthermann) Route de la Fonderie 2 Box 45 ,1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 Coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) LLOYD'S OF LONDON CORIS Route de la Fonderie, 2-Box 45  1705 FRIBOURG 41(26)4258000 41(26)4258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Spain (Mr Luis Oceja) Route de la Fonderie, 2- Box 45   1705 FRIBOURG +41264268000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ZURICH  Versicherungs-Gelsellschaft  Generalddirektion Schweiz Postfach CH-8065 Zurich      
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS   (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie, 2- Box 45   1705 FRIBOURG +41264258000 +41264258009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Geneva (mme Eliane Prodon case postale 3329  CH 1211 Geneve 3 0041228194470 0041228194499 eliane.prodon@ip-assistance.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services  Switzerland BIRS (Suisse) S.A. Avenue de Champel 8c CH_1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS  (Mr Marc Lanthemann) Route de la Fonderie  2- Box 45, 1705 FRIBOURG +41264258000 +412642558009 coris.fribourg@coriswiss.ch
ΕΛΒΕΤΙΑ  (SWITZERLAND) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. GEORGES ZARFTSIAN A.MERGVIN 18A  PORRENTRVY 2900  SUISSE 0041324/666266 00441324/666266  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. A.BRYAN O CALLAGHAN & Co.Ltd  clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Ireland  A.BRIAN O'CALLAGHAN &Co.Ltd-Mr.B.O'Callaghan Clonallan-Greystones IR-Co.Wicklow 0035.31.287.45.76 0035.31.287.45.76  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ Miller Farrell , Loss Adjusters  (Mr BrianCollins) Nutley Buildfings , Nutley Lane  DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrels.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. A.BRYAN O CALLAGHAN  & Co Ltd  Clonallan-Greystones IR-Co Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. Miller Farrell, Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraghl@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Miller Farrell, Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings ,Nutley Lane DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) Miller Farrell, Loss Adjusters  (Mr Brian  Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane  DUBLIN   4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) Mary K. Nolan & Co Ltd IRL Blackrock Co.Dublio Brookfield  House Carysfort Avenue      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Aston & Associates Waverley Business Park, Old Naas Road IRL-Dublin 12      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Aston & Associates  Waverley Business Park,  Old Naas Road  IRL-Dublin 12      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ A.BRYAN O'CALLAGHAN & CO LTD CLONALLAN GREYSTONES CO. WICKLOW IRELAND      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Miller Farrell, Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane  DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ B. Vincent Hoey & Co., Solicitors Fair Street    Drogheda CO. Louth 353419831001 353419839060 bvhoey@indigo.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde Ireland Ltd. Liosban Business Park , Tuam Road  Galway      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ Miller Farrell, Loss Adjusters (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley lane  DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) A. BRYAN O CALLAGHAN & Co.Ltd Clonallan-Greystones  IR-Co. Wicklow +353(1)2874756 +353(1)2874576  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. A. BRYAN O CALLAGHAN & Co. Ltd Clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874756 +353(1)2874576  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. A. BRYAN O CALLAGHAN & Co Ltd Clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Aston & Associates  Waverley Business Park, Old Naas Road  IRL-Dublin 12      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Aston & Assosciates Waverley Business Park, Old Naas Road   IRL-Dublin 12      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Miller Farell,  Loss Adjusters (Mr Brian Collins) Nutley   Buildings, Nutley Lane   DUBLIN    4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. Miller Farrell  , Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane DUBLIN 4 +35316615344 35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Aston & Associates Waverley Business Park,  Old  Naas  Road   IRL-Dublin 12      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ IRELAND p.l.c. Allianz Corporate Ireland p.l.c. Burlington House Dublin, 4 0035316133000 0035316134444  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ IRELAND p.l.c. Allianz Corporate Ireland p.l.c.  Burlington House Dublin 4 0035316133000 0035316134444  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. A. Bryan O'Callaghan & Co.Ltd. DEKRA Claims Services Ireland Clonallan-Greystones  IR-Co. Wicklow      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Miller Farrell, Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane DUBLIN  4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.le
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. Miller Farrell , Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane DUBLIN  4 +353166153344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. A.BRYAN O'CALLAGHAN & Co. Ltd Clonallan  -Greystones IR-Co Wicklow (+35311)2874576 (+3531)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ DEKRA Claims Services Ireland  A.BRIAN O'CALLAGHAN &Co.Ltd-Mr.B.O'Callaghan Clonallan-Greystones IR-Co.Wicklow 0035.31.287.45.76 0035.31.287.45.76  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. A. BRYAN O CALLAGHAN & Co.Ltd Clonallun-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe (Ireland) Ltd  (Michael Leahy) AIG House, Merrion Road   Ballsbridge  Dublin 4 2081400 35312837773 Michael.Leaahy@aig.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe (Ireland) Ltd  (Michael Leahy) AIG House, Merrion Road   Ballsbridge  Dublin 4 2081400 35312837773 Michael.Leaahy@aig.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) GENERALI HELLAS VAN AMEYDE IRELAND Ltd  (Mr Derek Coffey) Liosban Business Park   Tuam Road  IRL- GALWAY 00353.91.774877 00353.91.779061 info@vanameyde.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. A. BRYAN O CALLAGHAN & Co Ltd Clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ A. BRYAN O CALLAGHAN & Co. Ltds  Clonallan-Greystone IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ A.BRYAN O CALLAGHAN  & Co Ltd Clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-srvices.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. Miller Farrell, Loss Adjusters (Mr Brian Collins) Nutley Buildings , Nutley Lane DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 Cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) A.BRYAN O CALLAGHAN  & Co.Ltd  Clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Mary K. Nolan& Co. Ltd. IRL- Blackrock Co. Dublin-Brookfield House,Garysfort Avenue +353/1/2833500 +353/1/2832435 mknolan@indigo.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) LLOYD'S OF LONDON WG Bradley 8 Exchange Place International Financial Service Centre    Dublin 1 0035318291222 0035318291444 Lloyds@wgbradley.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Miller Farrel, Loss Adjusters (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ASTRA Α.Ε.Γ.Α Aston & Associates Waverley Business Park , Old Naas Road  IRL-Dublin 12      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARY K. NOLAN & Co.L.td. Brookfield House Crysfort Avenue  Blackrock Co. DUBLIN      
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Owen O' Sullivan or John Larkin William Fry Fitzwilton House Dublin 2 0035316395000 0035316395333 oosullivan@williamfry.ie-john.larkin@williamfry.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Miller Farrel, Loss Adjusters (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane  DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Miller Farrell (John McGee) 44 Fitzwilliam Place Dublin 2 0035316615344 0035316615249 info@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. A. BRYAN O CALLAGHAN &Co Ltd Clonallan-Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) A. BRYAN O CALLAGHAN &Co. Ltd Clonallan- Greystones IR-Co. Wicklow +353(1)2874576 +353(1)2874576 info.irl@dekra-claims-services.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS ADJ. OFFICE  MILLER FERREL LOSS ADJUSTERS Nutley Buildings, Nutley Lane 4 DUBLIN +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS GROUP miller Farrell, Loss Adjusters Nutley buildings,Nutley Lane DUBLIN  4 +353-1-661.53.44 +353-1-661.52.49 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. Miller Farrell, Loss Adjusters  (Mr Brian Collins) Nutley Buildings, Nutley Lane DUBLIN 4 +35316615344 +35316615249 cgeraght@farrells.ie
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IRELAND) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. MC MAHON INSURANCE UPER FITZWILLIAN ST,35  DUBLIN-IRELAND (1)6612653 (1)6619473  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Island  Konnum ehf Hesthals 6-8  IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims ServicesIsland Konnum ehf.  Hesthals 6-8 Is-110 Reykjavik 00354.570.92.40 00354.570.90.04  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ Frumherjihf. - Konnun ehf Hesthals , 6-8 110 REYKJAVIK      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Island  Konnun ehf  Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. Frumherji hf-Konnun ehf Hesthalfs, 6-8   110 REYKJAVIK      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Frumherji hf - Konnun ehf Hesthals , 6-8   110 REYKJAVIK      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) Frumherji hf. - Konnun  ehf Hesthals,6-8  110 REYKJAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) Frumherihf- Konnum ehl IS 110 Reykjavik Hesthals 6-8      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ G. Jonssons Partners Borgartun 33  Postbox 1236   IS-121  Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. G. Jonssons Partners Borgartun 33  Postbox 1236  IS-121 Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Frumherji hf.- Konnun ehf Hesthals,6-8   110   REYKJAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Koennun ehf Hesthals 6-8, 110 Reykjavik 3545709240 3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde Iceland Soleyjargotu  17  IC-101 Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ Frumherji hf. -Konnun ehf Hesthals 6-8,  110 REYJKAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik +003545709240 +003545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8  IS-110 Reykjavik +003545709240 +003545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8   IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) G.Jonssons Partners Borgartun 33 Postbox 1236   IS-121 Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) G. Jonssons Partners  Borgartun 33 Postbox 1236   IS-121  Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Frumherji hf-Konnun ehf Hesthals, 6-8     110 REYKJAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. Frumherji hf.-Konnun ehf Hesthals,  6-8  110    REYKJAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. G. Jonssons Partners Borgartun 33   Postbox 1236   IS-121  Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) KONNUN  (LLOYD'S) Hesthals 6-8, 130, Reykjavik 003545709240 003545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. KONNUN (LLOYD'S) Hesthals 6-8,  130 , Reykjavik 003545709240 003545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Konnun ehf. DEKRA  Claims  Services Island Hesthals 6-8   IS-110 Reykjavic      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Frumherji hf-Konnun ehf Hesthals 6-8, 110 REYKJAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. Frumherji  hf- Konnun  ehf Hesthals 6-8  , 110 REYKJAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8   IS-110 Reykjavik (+354)5709240 (+354)5709004 hans@frummherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ DEKRA Claims Services Island  Konnum ehf Hesthals 6-8  IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. D P Logmenn (DP Lawyers) (Dogg Palsdottir) Skeifan 11a, 3rd floor  IS-108 Reykjavik 3545688640 3545617756 dogg.pals@skima.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH D P Logmenn (DP Lawyers) (Dogg Palsdottir) Skeifan 11a, 3rd floor  IS-108 Reykjavik 3545688640 3545617756 dogg.pals@skima.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) GENERALI HELLAS GARDAR BRIEM hrl (Mr Gardar Briem, Solicitors & Average Adjusters) Soleyjargotu 17  IS 101 REYKJAVIK 00354.5613583 00354.5526866 gardarbriem@islandia.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Island konnun ehf Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. VATRYGGINGAFE LAR ISLANDS 108  REYKJAVIK -ISLAND 003545605060 5605100  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Island Konnun chf Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik +003545709240 +003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. Frumherji-Konnun ehf Hestals 6-8, 110 REYKJAVIK      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Konnun ehf Hesthals 6-8 IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Frumherji hf. Konnun ehf IS-110 Reykjavik- Hesthals 6-8 +354/5709240 +354/5709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8  IS-110  Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ASTRA Α.Ε.Γ.Α G. Johnssons Partners Borgartun 33 Postbox 1236  IS-121 Reykjavik      
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Hakon Arnason Logos Legal Services Efstaleiti 5  103 Reykjavik 003545400300 003545400301 hakon@logos.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Frumherji hf. - Konnun ehf Hesthals, 6-8   110 REYKJAVIK +3545709140 +3545709004  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Konnen H.F. PO Box 215,Ingolesstraet, Reykjavik 003541688422 003541680472  
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8  IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Island Konnun ehf Hesthals 6-8  IS-110 Reykjavik 003545709240 003545709004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Island  Konnun ehf Hesthals 6-8   IS-110 Reyjkavik 003545709240 003545709004 hans@frunherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims   Services Island Konnun ehf  Hesthals 6-8 ,1S-110 Reykjavik +354-57.09.240 +354-57.09004 hans@frumherji.is
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ICELAND) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. Frumherji hf-Konnun ehf Hesthals  6-8 , 110 REYJKAVIK +3545709240 +3545709004  
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A Avda Diagonai 622 4a Planta E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims services Spain  juan Calzado-Ms.M.Calzado Avda.Diagonal 622 4a Planta , E-08021 Barcelona 0034.93.241.97.50 0034.93.241.97.51  
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Spain   (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores, 1     28004  MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A Avda. Diagonai 622 4a Planta E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS Spain  (Mr. Luis Oceja) Calle Antonio Flores , 1  28004 MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS Spain  (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores 1, 28004 MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTRIURA INTERRECHT S Roger de Flor  16 E-08018  Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA INTERRECHT S.A. Roger de Flor 16 E-08018 Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA INTERRECHT S.A. Roger de Flor 16  E-08018  Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ JUAN J.CALZADO AVDA. DIAGONAL 622  4 PLANTA 08021 BARCELONA      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS Spain  (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores 1, 28004 MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ MAPFRE Calle Pozuelo,  28220 Majadahonda 349158112100 34915815005 luisp@mapfre.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Inter Partner Assistance (IPA) C?Tarragona 161  , 08014 Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS Spain  (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores  1, 28004  MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA  Claims Services Spain  JUAN  A Calzado S.A Avda. Diagonai 622 4a Planta E-08021  Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751  
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Spain JUAN  A Calzado Avda. Diagonai 622 4a Planta  E-08021  Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751  
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA - INTERRECHT S.A. (Alfonso  Pickman) Roger de Flor 16, E-08018 Barcelona  +34933003152 +34934853325 juridico@interiura.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS Spain  (Mr Luis  Oceja) Galle Antonio Flores 1 , 28004  MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA INTERRECHT S.A Roger  de Flor, 16   E-08018  Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA INTERRECHT S.A  Roger de Flor, 16 E-080118  Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS Spain  (Mr Luis  Oceja) Calle Antonio Flores, 1 28004  MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. JUAN A. CALZADO Comisariado de Averuas S.A Avda. Diagonal, 622  4a  Planta 0821 BARCELONA +34932419750 +34932419751 www.juan-a-calzado.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA INTERRECHT S.A. Roger de Flor , 16 E-08018  Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ SEGUROS 109, Tarragona  E-08014  Barcelona 0034932285354 0034932288539  
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ SEGUROS 109,  Tarragona  E-08014 Barcelona 0034932285354 0034932288539  
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Juan A. Calzado DEKRA Claims Services Spain Avda. Diagonal 622  4a  Planta  E-08021  Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS Spain  (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores 1, 28004 MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. CORIS Spain (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores 1, 28004  MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. CORIS Spain Calle Antonio Flores 1 , 28004 Madrid (+3491)4558900 (+3491)4457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A. Avda. Diagonai 622 4a Planta E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  M. Juan Jose Lossius Tarragona, 161   08014 BARCELONA 34932287500    
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A.(Doug Liddle) Orense 68   28020 Madrid 5677400 5714706 Douglas.Liddle@aig.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A.(Doug Liddle) Orense 68   28020 Madrid 5677400 5714706 Douglas.Liddle@aig.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) GENERALI HELLAS GENERALI A.I.E. Claims Handling Center of LA ESTRELLA(Sra. Rocio Anta Sanchez) Calle Orduna, 2 E-28034 Madrid 0034.91.3301552 0034.90.2196479 ranta@generali.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A. Avda. Diagonai 622 4a Planta E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado SA Avda. Diagonai 622 4a Planta   E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A. Avda. Diagonai 622 4a Planta E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. CORIS Spain (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores 1, 28004 MADRID +34914556900 +34914457515 Coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A Avda. Diagonai 622  4a Planta E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) INTERIURA-INTERRECHT  S.A. ES-08018 Barcelona- Roger de Flor, 16 +34/93/3003399 +34/93/3006627 juridico@interiura.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Tarragona 161 , 08014 BARCELONA 34932287500    
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) LLOYD'S OF LONDON CORIS Madrid C/Antonio Flores 1  28004 Madrid 34(91)4456900 34(91)4457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA INTERRECHT S.A. Roger de Flor, 16  E-08018 Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Juan A. CALZADO, Comisariado de Averias, S.A. Avenida Diagonai 622, 4  E-08021 Barcelona      
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Ralph Smith Gomez-Acebo & Pombo Castellana 216  28046 Mdrid 0034915829100 0034915829114 rsmith@gomezacebo-pombo.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS Spain (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores, 1  28004 MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Barcelona (M. JuanJose Lossius) Tarragona, 161  08014  Barcelona 0034932287504 0034932287597 rgonzalez@iparner.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A  Avda. Diagonai 622  4a Planta  E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Spain JUAN A Calzado S.A. Avda. Diagonai 622   4a Planta  E-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims  Services  Spain JUAN A Calzado S.A. Avda. Diagonai 622  4a Planta   F-08021 Barcelona +34(93)2419750 +34(93)2419751 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Spain  JUAN A. CALZADO S.A Avda.Diagonai 622 4a Planta  E-08021 Barcelona +34-93-241.97.50 +34-93-241.97.51 info.es@dekra-claims-services.com
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS Spain (Mr Luis Oceja) Calle Antonio Flores 1, 28004 MADRID +34914556900 +34914457515 coris@eurociber.es
ΙΣΠΑΝΙΑ (SPAIN) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. DIJAZ CLAIRE 9-11 GALLESEVILLA 29400 RONOLA MALAGA-SPAIN 0034952879736 0034/952879736  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Servises Italy BIRS Italia S.r.I.  - Mr.F.Parisi Via Rucellai 7 I-20126 Milano 0039.02.27.00.74.81    
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS 24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi 2/A   20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CORIS 24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzlo) Via L Palazzi 2/A 20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp.@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CORIS  24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio)  Via L Palazzi 2/A  20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CORIS 24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi  2/A  20124  MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA Italy s.p.a. Viale del Commercio 58  I-37135  VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA Italy s.p.a. Viale del Commercio 58  I-37135 VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Italy s.p.a. Viale del Commercio  58 I-37135 VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ BIRS ITALIA srl I20126  MILANO- VIA B. RUCELLAI 7      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CORIS  24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi  2/A   20124  MILAN +390229534921 +3902295334922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Bayerische Assicurazioni S.p.A. Via Pampuri 13, 20141   Milano 390257442079 390257442027 Andreas.Hiener@bbv.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde Italia Srl Corso Porta Romana 89,  20122 Milano      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS 24 Ore (Mr Giancarlo  Pascazzio) Via L Palazzi  2/A  20124  MILAN +390229534921 +390229534922 CORISGP@TIN.IT
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai  7 I-20126   Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Italy S.p.A. (Ole Neuhaus) Viale  del  Commercio 58 I-37135 VERONA +390458290451 +390458290450 interiurait@interiura.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA   Italy s.p.a. Viale del Commercio 58  I-37135 VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Italy  s.p.a Viale del Commercio 58 I-37135   VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CORIS 24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi   2/A  20124  MILAN +3902295349221 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. CORIS 24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi 2/A  20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Italy s.p.a. Viale del Commercio 58     I-37135 VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA corso  Italia  23   20122 Milano 00390115161489 00390115161373  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA Corso Italia 23   20122 Milano 00390115161489 00390115161373  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. UNIPOL ASSICURATIONI Via Stalingrade 45 I-40121 Bologna      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS 2 4  Ore  (Mr  Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi 2/A ,20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. CORIS 24 Ore  (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi 2/A  , 20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. DEKRA Claims Services  Italy BIRS  Italia srl Via Rucellai 7  I-20126 Milano (+39022)7007481 (+39022)6005457 info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Sevices Italy BIRS Italia srlr Via Rucellai  7   I-2016 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Mme Paola Lanzillotto Via Antonio Salandra, 18  00187 ROME 390642118300 39064814716  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. (Roberto Fabian) Via Valcava 6   2055 Milan 902369901 9023690222 Roberto.Fabian@aig.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. (Roberto Fabian) Via Valcava 6   2055 Milan 902369901 9023690222 Roberto.Fabian@aig.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) GENERALI HELLAS G.G.L. SpA(Dr Ugo Sbraccia) Via Caldera, 21  20125 MILANO 0039.02.40959111 0039.02.40959112/959055 ugo.sbraccia@gglonline.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srlGmbH Via Rucellai 7  I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl  Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. CORIS 24 ORE (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L. Palazzi 2/A , 20124 MILAN +390229534921 +390229534922 Corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AVUS Italia S.r.l. I-00187 Roma - Via Ludovisi 36 +39/06/4888111 +39/06/48905646 avusila@tiscalinet.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Via Antonio Salandra 18, 00187 ROMEO 390642118300 39064814716  
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) LLOYD'S OF LONDON CORIS 24 Ore  Via L. Palazzi 2/A  20124 Milan 0039(02)29534921 0039(02)29534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CORIS 24 Ore (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi 2/A    20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA Italy s.p.a. Viale del Commercio 58  I-37135 VERONA      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL INSURANCE Via F.lli Gracchi, 30/32  I-20092 CINISELLO BALSAMO(MI)      
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Agostino Migone De Amicis Pavia e Ansaldo Via del Lauro 7 20121 Milan 00390285581 00390289011995 agostino.migone@pavia-ansaldo.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CORIS 24 Ore (Mr Giancarlo Pascazzio) Via L Palazzi 2/A  20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Roma (Mrs Paola Lanzillotto) Via Antonio Salandra 18   00187  Rome 00390642118218 0039064815811 paola.lanzillotto@ip-assistance.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126  Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Italy BIRS Italia srl Via Rucellai 7 I-20126 Milano +39(02)27007481 +39(02)26005457 Info.it@dekra-claims-services.com
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS ADJ. OFFICE  CORIS 24ORE Via L. Palazzi  2/a  20124  MILANO +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. INTERIURA Italy S.p.A. Viale del Commercio 58 I-37153  VERONA +39-045-82.90.451 +39-045-82.90.450 interiurait@interiura.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CORIS 24 Ore (Mr Giancarlo Pascazzio) Via l Palazzi   2/A  20124 MILAN +390229534921 +390229534922 corisgp@tin.it
ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ASSOBROKER 12-2A, VIA ASSAROTTI 16122 GENOVA-ITALY 10-889930 10-889930  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims services  B.I.R.S. Suisse SA - Ms.R.M.Soler Avenue de Champel 8c CH-1211 Geneve 0041.22.7789.14.24 0041.22.789.18.17  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ AFES Aktiengesellschaft Schadensregulierung Postfach 1128  Neugasse 17 FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA  Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. AFES Aktiengesellschaft  Schadensregulierung Postfach  1128 - Neugasse 17 FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ AFES Aktiengesellschaft Schadensregullerung Postfach  1128 -Neugasse  17  FL-9480 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) AFES  Aktiengesellschaft  Schadensregulierung Postfach 1128  Neugasse 17  FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) FL 9490 Vaduz  Neugasse 17      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Dr. Gudrun Heitzmann LL.M. Pflugstrabe  22, Postfach 1262   FL-9490 Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Dr. Gudrun Heitzmann LL.M. Pflugstrabe 22, Postfach 1262  FL-9490  Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AFES Aktiengesellschaft  Schadensregulierung Postfach 1128  Neugasse 17  FL-9490  VADUZ +4232327373/4 4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. AVUS-AFES Neugasse  17, FL9490 Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ AFES Aktiengesellschaft  Schadensregulierung Postfach 1128  Neugasse 17  FL-9490  VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c  CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse)  SA Avenue de Champel 8c CH-1211  Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse)  SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Dr.Gudrun Heitzmann  LL.M Pflugstrabe 22, Postfach 1262  FL-9490 Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Dr..Gudrun Heitzmann LL.M Pflugstrabe 22, Postfach 1262  FL-9490 Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) AFES Aktiengesellschaft    Schadensregulierung Postfach 1128  Neugasse 17     FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. AFES Aktlengesellschaft  Schadensregullerung Postfach 1128  Neugasse 17  FL-9490  VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Dr. Gudrun Heitzmann  LL.M. Pflugstrabe 22, Postfach 1262  FL-9490  Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) AFES Neugasse  17, FL-9490  Vaduz 004232327373/4 004232327375  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. AFES Neugasse 17, FL-9490 Vaduz 004232327373/4 004232327375  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. AFES Aktiengesellschaft  Schadesregulierung Postfach 1128 Neugasse 17  FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. AFES Aktiengesellschaft   Schadensregulierung Posrfach 1128  Neugasse 17    FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. AFES Aktiengesellschaft  Schadensregulieung Postfach 1128  Neugasse  17  FL-9490  VADUZ (+423)2327373 (423)2327375 afes-fll@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. (Matter, Annemarie) Kappelistrasse #7  Box 42- Zurich 8027 411-2873030 411-2873035 Annemarie.Matter@aig.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. (Matter, Annemarie) Kappelistrasse #7  Box 42- Zurich 8027 411-2873030 411-2873035 Annemarie.Matter@aig.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) GENERALI HELLAS DEKRA Claims Services Liechtenstein B.I.R.S. S.A.(Mr Walter Matt) Werdenbergerweg 11 FL-9490 VADUZ 00423.232.55.66 00423.232.44.80 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Switzerland  BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-servicse.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. AFES Aktiengesellschaft Schadensregullierung Postfach 1128 Neugasse 17 FL-9490 VADUZ +423232737374 +4232327375 Afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AFES FL-9490 Vaduz - Neugasse 17 +423/2327373 +423/2327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ASTRA Α.Ε.Γ.Α Dr. Gudrun Heitzmann LL.M. Pflugstraβe 22, Postfach 1262  FL-9490 Vaduz      
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Dr Heinz Grabher-  Buro DR. Marxer &Partner Heiligkreuz 6 9490 Vaduz 004232358181 004232358282 Heinz.Grahber@marxepartner.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. AFES Aktiengesellschaft Schadensregulierung Postfach 1128- Neugasse 17  FL-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817 info.ch@dekra-claims-services.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Switzerland BIRS (Suisse) SA Avenue de Champel 8c CH-1211 Genf +41(22)7891424 +41(22)7891817  
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AFES Neugasse 17  FL-9490  VADUZ +423-232.73.73/4 +423-232.73.75 afes-fl@avus-afes.com
ΛΙΧΝΕNΣΤΑΙΝ (LIECHTENSTEIN) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. AFES Aktiengesellschaft Schadensregulierung Postfach 1128   Neugasse 17 Fl-9490 VADUZ +4232327373/4 +4232327375 afes-fl@avus-afes.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 Avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Luxembourg Bureau Internationalde Reglement de Sinistres SA-Mr.G.Heinen Rue Adolphe 4 L-1116 Luxembourg 00352/45.59.43 00352/26.44/07.05  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ G.I.R.C.  ( Mr Ronald Daene) 10  Rue de Ruisseau L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg  BIRS SA 13 avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. G.I.R.C.   (Mr. Ronald Daene) 10 rue de Ruisseau L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ G.I.R.C. (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Rufsseau L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) G.I.R.C.    (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau  L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) AFES-AFES Luxembourg S.a.r.l. L-2453 Luxembourg -Gasperich Goldbell Center, Z.I. Cloche  D'Or, 5 rue Eugene Ruppert      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ LE FOYER Assurances 6, Rue Albert Borschette  L-1246  Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. LE FOYER Assurances 6, Rue Albert Borschette  L-1246 Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ BIRS  13 a  AVENUE GUILLAUME-L  1651 LUXEMBOURG      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. G.I.R.C.  (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau  L4944  BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Le Foyer S.A. 6, Rue Albert Borschett, 1246 Luxembourg 35243743334 351422143 albert-ewen@lefoyer.lu
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. La Luxembourgeoise S.A. 10,Rue Aldrringen  L-1118  Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ G.I.R.C.  (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenueGuillaume L-1651 Luxembourg +352455943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) LE FOYER  Assurances 6, Rue Albert Borschette L-1246  Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) LE FOUER Assurances 6, Rue Albert  Borschette  L-1246  Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) G.I.R.C.  (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau  L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. G.I.R.C.   (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau L4944 BAS CHARAGE  +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRClo.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. LE FOYER   Assurances 6, Rue Albert Borschette   L-1246 Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) AGF  Assurances LUXEMBOURG 14, boulevard Roosevelt L-2450 Luxemvourg 00352472346-1 00352461129  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. AGF Assurances LUXEMBOURG 14, boulevard Roosevelt  L_2450 Luxembourg 00352472346-1 00352461129  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg Avenue Guillaume 13a L-1651 Luxembourg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. G.I.R.C       (Mr. Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau  L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. LE FOYER Assurances 6, Rue Albert Borschette L-1246  Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. G.I.R.C. 10, Rue de Ruisseau L4944  BAS CHARAFE (+3522)1306510 (+3522)6502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 Avenue  Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe(Jacques Emsix) 11 Avenue Guillame  B.P. 515   L-2016  Luxembourg 352443032 352443107 Jacques.Emsix@aig.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe(Jacques Emsix) 11 Avenue Guillame  B.P. 515   L-2016  Luxembourg 352443032 352443107 Jacques.Emsix@aig.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) GENERALI HELLAS DEKRA Claims Services Luxembourg  B.I.R.S. S.A.(Mr Geroges Heinen) 13a avenue Guillaume  L-1651 LUXEMBOURG 00352.455943 00352.26440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13  avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. LOUXEMBURG HAMBURG MANNHEIMER  13 B, AVENUE GWILLAWNE 1651-LUXEMBURG 00352447401 00352447401  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 Avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 AVENUE Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. LE FOYER Assurances 6, Rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Guillaume  L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AFES-AFES Luxembourg S.a.r.L. L-2453 Luxembourg-Gasperich-Golddbell Center, Z.I. Cloche d'Or, 5rue Eugene Ruppert +352/264061 +352/26294060 afes-avus@arisa.lu
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 Avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) LLOYD'S OF LONDON G.I.R.C        
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ASTRA Α.Ε.Γ.Α LE FOUER Assurances 6, Rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AFES-AVUS Luxembourg S.A.R.L. Goldbell Center  Z.I. Cloche d'Or, 5 rue Eugene Ruppert  L-2453 Luxembourg-Gasperich      
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Guy Harles Arendt & Medernach 8-10, Zrue Mathias Hardt Boite Postale 39 Luxembourg L-2010 00352407878 00352407804 guy.harles@arent-medernach.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. G.I.R.C. (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau  L4944 BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daene@GIRC.lo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) La Luxembourgeoise (Mr Antoine Lux) Rue Aldringen 10  1118 Luxembourg 0035247611 003524761200  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Guillaume L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Luxembourg BIRS SA 13 avenue Cuillaume  L-1651 Luxembourg +352425943 +35226440705 info.lu@dekra-claims-services.com
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AFES-AVUS Luxembourg S.a.r.l. 5 rue Eygene Ruppert  Goldbell Center,Z.I. Choche d'Or  L-2453 LUXEMBOURG-GASPERICH +352-26-29.40.61 +352-26-29.40.60 afes-avus@arisa.lu
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LUXEMBOURG) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. G.I.R.C.  (Mr Ronald Daene) 10 Rue de Ruisseau L4944  BAS CHARAGE +35221306510 +35226502892 ronald.daenne@GIRC.lo
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H - Mr.G.Bengson Postbooks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo 0047.22.12.15.81 0047.22.12.15.99  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2 , Postboks 1756 , Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mr. Roar Jorgensen) Fridjof Nansens Plass 2 , Postboks 1756, Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) Nordic Assistance (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2, Postboks 1756 Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) NCA Norwegian Claims Adjusters A/S N-0164 Oslo Universitetsgalen 14      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Nordic International Assistance A/S Fridtjof Nansens Plass 2 Postboks 1756 Vika  N-0122 Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Nordic International Assistance  A/S Frdtjof Nansens   Plass 2  Postboks  1756,Vika  N-0122 Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens  Plass 2 POSTBOKS1757, Vika N-0122  OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Gjensidige Forsikring Strandvn 15,1326 Lysaker 4722968000 4724152430 fmcs@giensidigenor.no
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde Norway AS PO Box 514   1327 Lysaker      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2, Postboks 1756, Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtjol Nansens Plass 2, Postboks 1756 , Vika N-0122 OSLO +4723357777 4723367770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International Assistance  A/S  Frdtjof  Nansens Plass  2  Postboks 1756, Vika   N-0122 Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International  Assistance  A/S Fridtjof  Nansens  Plass  2   Postboks  1756, Vika  N-0122 Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2, Postboks 1756, Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. Nordic Assistance   (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2, postboks 1756, Vika  N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Nordic International Assistance A/S Fridtjof Nansens Plass 2  Postboks 1756, Vika   N-0122   Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) VAN AMEYDE NORWAY POB 14, 1324 Lysaker 004767112230 004767112231  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. VAN AMEYDE NORWAY POB 14, 1324 Lysaker 004767112230 004767112231  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. B.A.C.H   DEKRA Claims Services  Norway Postboks 3144   Elisenberg  N-0207  Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2, Postboks 1756, Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mr Roar Jorgensen) Fridtof Nansens Plass 2, Postboks 1756, Vika  N-0122   OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Nordic Assistance Fridtjof Nansens Plass 2, Postboks 1756, Vika N-0122 OSLO (+472)3357777 (472)3357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. (Lars Rogne) Radhusgaten 27   0158 Oslo 2416900 2419809 Lars.Rogne@aig.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. (Lars Rogne) Radhusgaten 27   0158 Oslo 2416900 2419809 Lars.Rogne@aig.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) GENERALI HELLAS VAN AMEYDE NORWAY AS (Mr Lars Doviken) Vollsveien 4  Postboks 14  N-1324 LISAKER 047.67.112230 0047.67.112231 lars_doviken@agil.no
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Norway B.AC.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens Plass 2, Postboks 1756, Vika N-0122   OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) NCA Norwegian Claims Adjusters A/S N-0164 Oslo- Universiletsgaten 14 +47/23256090 +47/23256099 olso@norclaim.co
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) LLOYD'S OF LONDON Nordic Assistance Fridjof Nasens Plass 2 Postboks 1756  Vika N-0122 OSLO 47(0)23357777 47(0)23357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ASTRA Α.Ε.Γ.Α Nordic International Assistance A/S Fridtjof Nansens Plass 2 Postboks 1756, Vika N-0122 Oslo      
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Knut Endre Selmer & Co PO Box 1324 Vika N-0112 Oslo 004723116500 004723116501 k.s.endre@selmerlaw.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance Fridtjof Nansens Plass 2,  Postboks 1756, Vika   N-0122  OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Trakikforsakringsforeningen  (M. Roger Stenseth) Hansteens  Gate 2, 0202   Oslo 0047232842200 004722562116 post@tff.no
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg  N-0207 Oslo +47221221581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services norway B.A.C.H. Postboks 3144 Elisenberg N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H. Postboks 3144  Elisenberg  N-0207 Oslo +4722121581 +4722121599 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Norway B.A.C.H Postboks 3144 Elisenberg  N-0207 Oslo +47-22-12.15.81 +47-22-12.15.99 info.no@dekra-claims-services.com
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. Nordic Assistance (Mr Roar Jorgensen) Fridtjof Nansens  Plass 2, Postboks 1756, Vika N-0122 OSLO +4723357777 +4723357770  
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (NORWAY) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. AOH 41, KLINGENBERGGATAN NO117 05/0 152505/01, (VIKA) NORWAY 00351122420707 0035/1122316301  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Netherlands Internationaal Schaderegelingsbureau BV-Mr.J.Gall Bastion Vught 1 NL-5211 Cz's-Hertogenbosch 0031.73.684.71.70 0031.73.684.7171  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ I.S.B. Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught 1 NL 5211 'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. I.S.B. Bv  (Mr. J. Gall) Bastion Vught 1 NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I.S.B. Bv  (MR  J. Gall) Bastion Vught 1 NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) I.S.B. Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught  1 NL  5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTERIURA Nederland Schaderegelingsbureau B.V. Kastahjelaan 2 NL-3833 AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA Nederland  Schaderegelingsbureau B.V. Kastanjelaan 2  NL-3833  AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Nederland  Schaderegelingsbureau B.V. Kastanjelaan 2  NL-3833  AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ISB NEDERLAND BASTION VUGHT 1-NL 5211 CZ'S HERTOGENBOSCH      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. I.S.B. Bv (Mr J Gall) Bastion Vught  1  NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +317368471711 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Nieuwe Hollanse Lloyd Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden 31348571375 31348571413 info@nhl-verzekeringen.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ I.S.B.  Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught  1  NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims  Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ 's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA -NEDERLAND Schaderegelingsbureau B.V. (Gerard J. Scholman) Kastanjelaan 2 NL-3833 AN Leusden +31334342499 +31334342399 info@interiura.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Nederland Schaderegelingsbureau  B.V    Kastanjelaan  2  NL-3833   AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIUR   Nederland Schaderegelingsbureau B.V   Kastsnjelaan 2  NL-3833 AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) I.S.B. Bv (Mr J Gall) Bastion Vught   1  NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. I.S.B. Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught  1 NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Nederland Schaderelinsbureau B.V. Kastanjelaan 2   NL-3833  AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ROYAL NEDERLAND Dekmip 56, NL-Zevembergem, 4761 GW 0031304541312 0031304541624  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ROYAL NEDERLAND Dekmip 56, NL-Zevembergem, 4761 GW 0031304541312 0031304541624  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services  Netherlands Bastion Vught 1   NL- 5211 CZ's-Hertogenbosch      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. I.S.B. Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught 1  NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Nederland Schaderegelingsbureau  B.V. Kastanjelaan 2   NL-3833 AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. INTERIURA Nederland Kastanjelaan 2   NL-3833 AN Leusden (+3133)4342499 (+3133)4342399 info@interiura.nt
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Mrs Marjolein Brinkman Postbus 7375   1007 JJ  AMSTERDAM 31205740574    
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. (Ronald Nieuwenstein) Brainpark, KP Van der Mandelelaann 50  Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam 311045335455 31104535403 Ronald.Nieuwenstein@aig.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. (Ronald Nieuwenstein) Brainpark, KP Van der Mandelelaann 50  Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam 311045335455 31104535403 Ronald.Nieuwenstein@aig.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) GENERALI HELLAS GENERALI SCHADEVERZEKERING MIJ  N.V. (Mr Rob Vissers, Chief of Claims Dept.) Diemerhof 42  1110 CL DIEMEN 0031.20.6604371 0031.20.3986611 rvissers@generali.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV  NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Netherlands  ISB BV NL-5211's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Nederland Schadenregelingsbureau  B.V. Kastanjelaan 2 NL-3833 AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) INTERIURA -NEDERLAND Schadenregelingsbureau B.V. NL-3833 AN Leusden -Kastanjelaan 2 +31/33/4342499 +31/3/4342399 info@interiura.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Pstbus 7375, 1007 AMSTERDAM 31205740574    
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) LLOYD'S OF LONDON CORIS Postbus 12244, 1100 AE Amsterdam ZO 0031206980070 0031206982753  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I.S.B. Bv (Mr J Gall) Bastion Vught 1  NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA Nederland Schaderegelingsbureau B.V. Kastanjelaan 2  NL-3833 AN Leusden      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KLAVERBLAD Verzekeringen Postbus  3012 NL-2700 KV Zoetermeer      
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Gerard F Carriere   Nauta Dutihl PO Box  1110  3000 BC Rotterdam 0031102240000 0031104148444 gerard.carriere@NautaDutilh.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. I.S.B. Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught 1  NL 5211'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info@birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Amsterdam (marjolein Brinkman) World Trade Centre, Toren D 3eme Etage  Strawinskylaan 365   1077xx Amsterdam 00-31-20-5740522 0031206647541 Claims-Juridique.Amsterdam@ipp-assistance.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services  Netherlands ISB BV NL-5211 CZ's Hertogenbosch +31(73)6847170 +31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Netherlands  ISB BV NL 5211 CZ's Hertogenbosch ++31(73)6847170 ++31(73)6847171 info.nl@dekra-claims-services.com
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. AVUS-AFES CED Rietbaan  40-42 NL-2908 LP CAPELLE A/D IJSSEL +31-10-284.38.65 +31-10-284.36.26 avus@ced-claimsservices.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. I.S.B. Bv  (Mr J Gall) Bastion Vught 1  NL 5211 'S HERTOGENBOSCH +31736847170 +31736847171 info2birs-isb.nl
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NETHERLANDS) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ VOORSTRAAT 19 UTNECHT-HOLLAND 0031302313650 0031302313650  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Portugal JUAN A. Calzado S.A Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Portugal Juan A.Calzado- Mr.Joao Caeiro Rua do Ferragial 5 , P-1249-045 Lisboa      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ CARES   (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende , 99   2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Portugal JUAN A. Calzado S.A Rua do Ferragial 5    P-1249 -045  Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. CARES  (Mr. Manuel Soares) Av Salvador Allende, 99  2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) CARES (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende 99, 2780  OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) INTRIURA Sociedade Internacional Regyladora de Sinistros Lda. Rua Julieta ferrao 10-13 a   P-1600-131 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ INTERIURA Sociedade International Reguladora  de Sinistros, Lda Rua Julieta Ferrao, 10-13  A  P-1600-131 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Sociedade Intenational Reguladora de Sinistros, Lda. Rua Julieta Ferrao ,10-13 A  P-1600-131 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GAN AV. DE BERNA 24-D  1069-170 LISBOA      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CARES  (Manuel Soares) Av Salvador Allende,99    2780  OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Victoria Seguros S.A. Av. Liberdade 200,1250 Lisboa 351213134100 351213134892 victoria@victoria-seguros.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Inter Partner Assistance (IPA) Largo Jean Monnet 1-2, 1200 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ CARES  (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende 99, 2780  OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims services Portugal JUAN A. CALZADO S.A. Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)343397  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Portugal JUAN A. CALZADO S.A. Rua do Ferragial 5   P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA Sociedade International Reguladora de Sinistros, Lda.(Hans Matthias Reese) Rua Julieta Ferrao, 10-13 A  P-1600-131 Lissabon +351217615330 +351217615339 info@interiura.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ CARES  (Mr Manuel Soares) Av  Salvador   Allende, 99   2780 OIERAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Sociedade Internacional Reguladora de Sinistros, Lda Rua Julieta Ferrao, 10-13  A  P-1600-131  Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) INTERIURA Sociedade International Reguladora de Sinistros , Lda Rua Julieta Ferrao,10-13 A    P-1600-131 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) CARES (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende, 99   2780   OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. JUAN A. CALZADO Comisariado de Averuas S.A Rua do Ferragual, 5  1249-045  LISBOA +351213242010 +351213433397/99 calzado@juan-a-calzado.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. INTERIURA  Sociedade International Reguladora de Sinistros , Lda. Rua Julieta Ferrao, 10-13   A     P-1600-131 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) ALLIANZ PORTUGAL R.Andrade Corvo 32, P-1069-014 Lisboa 00351213165658 00351213576224  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ PORTUGAL R.Andrade  Corvo 32,  P-1069-014 Lisboa 00351213165658 00351213576224  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Juan A. Calzado DEKRA  Claims Services Portugal Rua do Ferragial 5  P-1249-045 Lisboa      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. CARES  (Mr  Manuel Soares) Av Salvador  Allende 99 , 2780  OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. CARES  (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende 99,  2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. CARES Av Salvador allende 99, 2780 OEIRAS (+3511)4405030 (+3511)4414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Portugal JUAN A. Calzado S.A. Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. M. Nuno Pinho Largo Jean Monnet, 1,2   1269-069 LISBOA 351213102424 351213147485  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. (V-M  Rodrigues) Av.da Liberdade 36-3rd floor  1200 Lisbon 13474911 13470078 Vitor.Rodrigues@aig.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. (V-M  Rodrigues) Av.da Liberdade 36-3rd floor  1200 Lisbon 13474911 13470078 Vitor.Rodrigues@aig.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) GENERALI HELLAS ASSICURAZIONI  GENERALI (Dr Jose Passos de Sousa) Delegacao em Portugal Avenida 5 de Outurbo n 75-6 andar   P-1050 LISBOA 00351.21.3112271 00351.21.3150654 Psousa@generali.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Portugal JUAN A. Calzado S.A. Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services JUAN A Calzado SA Rua do Ferragial 5  P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Portugal JUAN A Calzado S.A. Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. CARES (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende 99, 2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 Cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Portugal JUAN A Calzado S.A Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) INTERIURA Sociedade International Reguladora de P-1600-131 Lissabon   Rua Julieta Ferrao, 10-13 A +351/21/7615330 +351/21/76153339 info@interiura.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE Largo Jean Monnet 12, 1269-069 LISBOA 351213102424 351213147485  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) LLOYD'S OF LONDON CARES Av Salvador  Allende 99   2780 Oeiras 351(21)4417373 351(21)4414444 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CARES   (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende  99  2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ASTRA Α.Ε.Γ.Α INTERIURA Sociedade Internacional Reguladora de Sinistros, Lda Rua Julieta Ferrao, 10-13 A  P-1600-131 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GAN Seguros Av.deBerna, no. 24-D  P-1069-170 Lissabon      
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Miguel  Teixeira de ABREU  Abreu , Cardigos  & Associados Praca Nuno Rodrigues dos Santos 14-B  1600 Lisbon 00351217231800 00351217231899 miguel.t.abreu@abreucardigos.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. CARES (Mr Manuel Soares) Av Salvador Allende, 99   2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) IPA Portugal (Ana Paula Amaral) Largo Jean Monnet 12   1250 Lisboa 00.351213848197 00.351.21.3848100 ids@apseguradores.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Portugal JUAN A. Calzado S.A Rua do Ferragial 5 P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA  Claims Services Portugal JUAN A. Calzado S.A. Rua do Ferragial 5  P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Portugal  JUAN A. Calzado S.A. Rua do Ferragial 5  P-1249-045 Lisboa +351(21)3242010 +351(21)3433397 info.pt@dekra-claims-services.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. CARES Av.Salvador Allende 99,2780  OEIRAS +351-1-440.50.30 +351-1-441.44.43 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. CARES (Mr Manuel Soares)  Av Salvador Allende 99, 2780 OEIRAS +35114405030 +35114414443 cares@cares.pt
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  (PORTUGAL) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ANCOSE RUA ARRIVANTE BARROSO 13, 6759   1000 LISBOA-PORTUGAL (1)523950 (1)529197  
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI  S-111 56 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra - Mr.T.Kolher Kungsgatan 33VI, S-111 56 Stockholm 0046.8.20.48.95/20.20.09    
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance  (Me Peter Wiesler) David Bagares Gata 7-Box 5792  SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordlcassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. Nordic  Assistance  (Mr. Peter Wiesler) David Bagares Gata 7 - Box 5792 SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) Nordic Assistance  (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata  7 - Box 5792  SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) AVUS  Sverige S-37225   Ronneby Box 505      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Nordic International Assistance A/S Hangovagen 25  Positionen 158  Box 5792  SE-11487  Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Nordic International Assistance A/S Hangovagen 25  Positionen 158  Box 5792  SE-11487 Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mr Peter Wiesler) David Barages Gata 7- Box 5792  SE-11487  STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Laensfoersaekringar WASA Hemvaernsgatan 9, 17382 Stockholm 46858840000 4686704806 info@sth.lansforsakringar.se
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Van Ameyde Sweden AB Kronobergsgatan 25, 11233  Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance  (Mr Petre Wiesler) David Barages Gata 7 - Box 5792  SE-11487  STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI  S-11156 Stockholm +4668204895/202009    
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungasgatan 33 VI S-11156 Stockholm +4668204895/202009    
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI  S-11156  Stockholm +4682048955/202009   info.cv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Nordic Assistance  (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata 7- Box 5792 SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International Assistance A/S Hangovagen 25  Positionen 158  Box 5792  SE-11487 Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic Internanional Assistance   A/S  hangovagen 25  Positionen 158  Box 5792   SE-11487 Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic Assistance  (Mr Peter Wiesler) David Barages Gata 7 - Box 5792 SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. Nordic Assistance   (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata 7 - Box 5792  SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Nordic International Assistance A/S Hangovagen 25   Positionen 158   Box 5792  SE-11487 Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) TRYGG HANSA Box 4190 SE 20313 Malmo 004640250141 004640250060  
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. TRYGG HANSA Box  4190   SE 20313  Malmo 004640250141 004640250060  
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Utlandsk Juridisk Byra DEKRA Claims Services Sweden Kungsgatan 33 VI  S-11156  Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata 7 - Box 5792  SE-11487  STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance    (Mr Peter Wiesler) David Barages Gata  7 - Box 5792  SE-11487  STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Nordic Assistance David bagares Gata 7- Box 5792  SE-11487  STOCKHOLM (+4685)7937900 (468)66002390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. David Bagares Gata 7nd S-11138 STOCKHOLM P.O.BOX 5792 858771700    
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A.  (Michael Rets) Olof Palmes Gata 13   11137 Stockholm 7878560 46850692091 Michael.Rets@aig.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A.  (Michael Rets) Olof Palmes Gata 13   11137 Stockholm 7878560 46850692091 Michael.Rets@aig.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) GENERALI HELLAS VAN AMEYDE SWEDEN AB (Mr Mats Eklund) Kronobergsgatan 25 S-11233 STOCKHOLM 0046.8.54571051 0046.8.54571050 info@vanameyde.se
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-11156 Stockholm +4682048495/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33VI S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.co,
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata 7- Box 5792  SE-11487 STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 Peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) AVUS Sverige S-40020 Goleborg - Folkungagatan 20,Box 14396 +46/31156520 +46/31156521 bo.jernhagen@avus-afes.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTER-PARTNER ASSISTANCE David Begares Gata 7nd S-11138 STOCKHOLM  p.o.BOX 5792 858771700    
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) LLOYD'S OF LONDON Nordic Assistance David Bagares Gata 7  Box 5792 SE-11487 STOCKHOLM 46(0)8-57937900 34(0)8-57937975 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-1156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ASTRA Α.Ε.Γ.Α Nordic International Assistance A/S Hangovagen 25 Positionen 158  Box 5792 SE-11487 Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Lansforsakringar Forsakringsaktiebolag    S-10650 Stockholm      
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Christer Holm- Delphi & Co Sergers torg 12 Box 1432 SE-11184 Stockholm 004686775400 00468201884 christer.holm@delphilaw.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata 7 -Box 5792 SE-11487   STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Trakikforsakringsforeningen  (Mr Svante Agerbjer) Teleluddsvagen 100, S11587   Stockholm 004687837000 004686678223 www.tff.se
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kungsgatan 33 VI S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Sweden Utlandsk Juridisk Byra Kunfsgatan 33 VI  S-11156 Stockholm +468204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. CORIS ADJ. OFFICE  NORDIC ASSISTANCE David Bagares Gata 7  Box 5792-11487  STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims services sweden Utlansk Juridisk Byra Kungsgatan 33VI   S-11156  Stockholm +46-8204895/202009   info.sv@dekra-claims-services.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. Nordic Assistance  (Mr Peter Wiesler) David Bagares Gata 7- Box 5792  SE-11487  STOCKHOLM +46857937900 +4686602390 peter.wiesler@nordicassistance.com
ΣΟΥΗΔΙΑ (SWEDEN) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ FRAMTIDSVA  GEN 2, 75597 UPPSALA-SVERIGE 004618361060004 004818154540  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20   SF-00100  Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 352105502689  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛ.& ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.krpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Servises Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η.  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mrs Marrianne Korpelainen) Kalevankatu 44  FIN-00180  HELSINKI +356968692317 +358968692333 mrianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) UNIVERSA Allgemeine Versicherung AG(ΑΝΤΙΠ.:ΙΝΤΕΡΑΣΚΟ Α.Ε.) IF P & C Insurance Company Ltd FIN-00075 Sampo P.O. Box 1087      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ Nordic International Assistance A/S Kalevankatu 44     SF-00180 Helsinki      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Nordic International Assistance  A/S Kalevankatu 44   SF-00180 Helsinki      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44 FIN-00180   HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ AFES Neugasse 17, 9490  Vaduz 4232327373 4232327375 Krebser.avus-fl@avus-afes.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) VICTORIA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Liikennevakuutuskeskus Bulevardi 28, 120 Helsinki 3589680401 358968040391 Janne.jumppanen@vakes.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ING(NATIONALE-NEDRLANDEN)  Α.Ε..Ε.Γ.Α. Pohjola Non-Life  Insurance Company Ltd Puutarhurinkuja 2,  00013  Pohjola      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44  FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) CGU International Insurance plc (ΟΜΙΛΟΣ CGNU plc) DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) CGU Ελλάς Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20  SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International Assistance  A/S Kallevankatu 44  SF-00180  Helsinki      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) GENERAL TRUST (ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic International Assistance  A/S kalevankatu  44  SF-00180 Helsinki      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Nordic Assistance  (Mrs Mrianne Korpelainen) kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen2nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) LE MONDE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44 FIN-00180  HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Nordic  International   Assistance  A/S Kalevankatu 44  SF-00180   Helsinki      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΠΟΣΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ALLIANCE) SAMPO INSURANCE COMPANY FIN-20025   003585141080  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ALLIANZ  Α.Ε.Γ.Α. SAMPO INSURANCE COMPANY FIN-20025   003585141080  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. Veritas Skadeforsakring DEKRA Claims Services Finland Malmgatan  20   00100 Helsingfors      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) METROLIFE Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Marianne Korpelainen) kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44   FIN-00180 HELSINKI +358969-8692317 +358968692333 marianne.koperlainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Tapiola Group Revontulentie  7   FIN-02010 Tapiola (+3589)4533767 (+3589)4533099 mona.hoel@tapiola.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) INTERNATIONAL HELLAS (ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE) Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44  FIN-00180  HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. AIG Europe S.A. (Kristina  Laresvuo) Unioninkatu 15  00130 Helsinki 96014477 968603880 Kristina.Laresvuo@aig.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) NATIONAL UNION FIRE INSURANCE Co OF PITTSBURGH AIG Europe S.A. (Kristina  Laresvuo) Unioninkatu 15  00130 Helsinki 96014477 968603880 Kristina.Laresvuo@aig.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) GENERALI HELLAS Vaara (Ms Heiiki Vaara) Vilhorvorenkatu 11 C  FIN-00530 HELSINKI 00358.9.47636300 00358.9.47636363 heiiki.vaara@vaara-partners.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) COMMERCIAL VALUE (GOTA INTERNATIONAL)ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΑΣΦ. DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) E.F.G. ΖΗΜΙΩΝ DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20  SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camolla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Mamgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance  (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 Marianne.Korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΑΛ.ΣΥΝ.ΑΥΤ.ΜΕΤ.ΥΠΕΡ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Π.Ε.) DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) Ε.Π.Υ.- SOVAG(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) I F P & C    Insurance Company Ltd. FIN-00075 Sampo P.O. Box 1087 +358/10/5144599 +358/10/5144018 solja.varke-lipponen@sampo.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) LLOYD'S OF LONDON Nordic Assistance Kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI 358(0)9-68692317 358(0)9-68692333  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ALPHA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKRA Claims services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ASTRA Α.Ε.Γ.Α Nordic International Assistance A/S kalevankatu 44  SF-00180 Helsinki      
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. Nordic Assistance (Mrs Marianne Koperlainen) kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.koperlainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ECCLESIASTICAL INSURANE OFFICE PLC(Γ.Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΕΤ.) Liikennevakuustuskeskus  (M. Anders Soderberg) Bulevardi 28, SF 00120Helsinkii  12 003589680401 00358968040474 ivk@vakes.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) MALAYAN INSURANCE COMPANY INC.-ΓΕΝΚΑ Α.Ε. DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmagatan 20 SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ) DEKRA Claims Services Finland Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20  SF-00100 Helsingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services  Finland Veritas Scadeforsakring Malmgatan 20 SF-00100  Heslingfors +3521055020 +352105502689 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. DEKRA Claims Services Finland  Veritas Skadeforsakring Malmgatan 20  SF-00100 Helsingfors +352-1-05.50.20 +352-1-05.50.26.89 Camilla.Johansson@veritas.fi
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.ΑΣΦ.ΕΤ. Nordic Assistance (Mrs Marianne Korpelainen) Kalevankatu 44 FIN-00180 HELSINKI +358968692317 +358968692333 marianne.korpelainen@nordicassistance.com
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (FINLAND) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. KROGIUS TEMPPELIKATU  4B, FIN-00100  HELSINKI-FINLAND   0035/89479900